Globalny kryzys rynku pracy

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) sytuacja zatrudnienia na globalnym rynku jest niezwykle niepokojąca. Co ważne - szanse na jej szybką poprawę są bardzo niewielkie.
Posted On 07 maj 2012
, By