Media relations vs. PR

Media relations vs. PR

W literaturze branżowej istnieje już ponad dwa tysiące definicji public relations. Powszechnie przyjmuje się, że są to wszelkie kontakty przedsiębiorstwa z otoczeniem, które mają pozytywnie wpływać na wizerunek firmy. Ze względu na ogólny charakter tego wyjaśnienia,...
Przypnij wąsy Mona Lizie! Rzecz o brandjackingu

Przypnij wąsy Mona Lizie! Rzecz o brandjackingu

To, co raz zostało umieszczone w internecie, nie jest już nasze. Nie wszyscy mają świadomość, że sieć wyzwoliła w wielu ludziach twórczy potencjał. Czasami zbyt twórczy i niezwykle groźny dla budowanej latami marki. Wszelkie działania, polegające na przejęciu danej...
Umowa o dzieło

Umowa o dzieło

Wszystkie kwestie dotyczące umowy o dzieło zostały uregulowane w Kodeksie cywilnym począwszy od art. 627. Jej podstawową cechą jest nastawienie na rezultat. Poprzez nią wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła, a zamawiający do uregulowania określonej opłaty. Co...