Business coaching

W ofertach studiów podyplomowych coraz częściej pojawia się nazwa kierunku, która do niedawna brzmiała tajemniczo. Coaching to rodzaj efektywnego prowadzenia, relacja umożliwiająca stronie uczącej się doskonalenie swoich umiejętności pod okiem doświadczonego trenera osobistego....
Posted On 31 paź 2012
, By

Biznesowe zwyczaje w wielkim świecie: Francja cz. 4

Od 1 lipca 2008 roku praca na terenie Republiki Francuskiej przestała być przywilejem dla wybranych, w związku z otworzeniem granic tego kraju dla nowych członków Unii Europejskiej - w tym Polski. Powstał więc nowy rynek zbytu, na podbój którego ruszyło wielu naszych rodaków....
Posted On 31 paź 2012
, By