Top of the top

W tym roku już poraz drugi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała konkurs na Innowacyjną E-usługę i Innowacyjną Technologię B2B. O zwycięctwo mogli ubiegać się przedsiębiorcy realizujący projekty dofinansowane oraz Ci, którzy już zakończyli realizację projektu w...
Posted On 08 gru 2012
, By

Niezmienne prawo konsekwencji

„Jeśli ktoś deklaruje, pisemnie lub ustnie, że zajmuje określone stanowisko w jakiejś sprawie, będzie za wszelką cenę dążył do obrony tego stanowiska, niezależnie od tego, czy jest ono słuszne czy nie, a nawet w obliczu przytłaczających dowodów ...
Posted On 08 gru 2012
, By