Redaktor naczelny:

Angelika Ludera

Redaktorzy:

Aleksandra Skawińska

Dobrawa Alaborska-Rzechaczek