Biznes

Biznes termin zapożyczony z języka angielskiego oznaczający działalność gospodarczą. Etymologia słowa wywodzi się z ‚busy’ – aktywny, zajęty, czynny, zapracowany. Biznes rozumiany jest jako spójny obszar działalności gospodarczej, najczęściej w ramach większej firmy. Zarobkowa aktywność handlowa, usługowa, wytwórcza i budowlana, a także  narzędzie zawodowe wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły. Dyscyplinę kierowania biznesem nazywamy zarządzaniem.