Faktura

Faktura – dokument sprzedażowy, który zawiera szczegółowe dane dotyczące transakcji:

  • numer faktury
  • data wystawienia
  • sprzedawca
  • nabywca
  • przedmiot transakcji – nazwa, cena, ilość
  • dane do rozliczenia
  • podsumowanie – cyfry, wyrazy
  • dodatkowe informacje np. sposób odbioru
  • informacje dotyczące terminów zapłaty
  • podpisy sprzedawcy i nabywcy

Istnieją trzy rodzaje faktur: