Marketing szeptany

Marketing szeptany

Marketing szeptany niejedno ma imię. Zabawny filmik czy inny komunikat, przekazywany wzajemnie przez internautów, blogowanie, trendsetting czy wreszcie rekomendowanie danego produktu rodzinie i znajomym to tylko kilka znanych form. W każdej z nich chodzi o to, żeby...

Buzz marketing

Buzz marketing – tzw. marketing szeptany. Jest to pojęcie z pogranicza marketingu i reklamy używane do opisania działań podejmowanych przez firmy w celu wywołania u konsumentów pozytywnych rekomendacji produktów lub usług. Marketing szeptany wykorzystuje fakt, że...

WOMMA

WOMMA – (Word of Mouth Marketing Association) to międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, do którego należą firmy stosujące w swoich działaniach reklamowych elementy buzzmarketingu. Głównym celem organizacji jest promowanie marketingu szeptanego, jako...