Antynoble rozdane!

Antynoble rozdane!

Antynoble, czyli właściwie Nagrody Ig Noble wzięły swoją nazwę od słowa „ignoble” czyli „niegodziwy” – przeciwieństwa słowa „noble”, łudząco podobnego do nazwiska sławnego fundatora nagród. Przyznawane są odkryciom, które...