Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia – jest to statystyczna wielkość używana do opisania poziomu bezrobocia w danej społeczności. Wyznacza się ją porównując liczbę osób bezrobotnych do aktywnych zawodowo. Najczęściej stopę bezrobocia oblicza się na podstawie bezrobocia...
Idzie klęska bezrobocia?

Idzie klęska bezrobocia?

Zdrowe ręce, nogi, sprawny umysł, młody wiek i skończone studia to cecha charakterystyczna wielu bezrobotnych.Prowokacja? Nie! Takie są realia, a wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze gorzej. Ceny idą w górę, miejsc pracy coraz mniej. Czyżby nadchodziła klęska...