Wysokie podatki, biurokracja, a także kryzys gospodarczy nie zachęcają do zakładania własnej działalności. Dotychczas powtarzane słowa: „ważna jest pasja” tracą na wartości w obliczu nowych wymagań rynkowych. Co zrobić, by pokonać bariery i osiągnąć sukces?

Według najnowszych danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, w Polsce liczba nowo zakładanych przedsiębiorstw wciąż spada. Pomimo 2011 r., kiedy to nastąpił ich wzrost o 35 proc., każdy kolejny rok przynosił spadek. W ubiegłym roku wynosił on 26 proc., zaś dane KRS na kwiecień br. pokazują zaledwie 24 800 założonych firm. Na coraz mniejszą liczbę przedsiębiorstw ma wpływ m.in. panujący kryzys gospodarczy, zawiła biurokracja, wysokie podatki, a także przepisy nie sprzyjające młodym przedsiębiorcom. Jak więc w obliczu tego prowadzić biznes i osiągnąć sukces?

Inteligentny Rozwój zamiast Innowacyjnej Gospodarki

Kiedy na każdym kroku przedsiębiorca napotyka problemy powinien zastanowić się, co zrobić by być bardziej konkurencyjnym i utrzymać się na rynku. Jednym z zaleceń jest wprowadzić do biznesu innowacyjne pomysły. Istotność tego działania potwierdzają ostatnie plany Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które zapowiadają większe wsparcie innowacyjnych firm, poprzez przeznaczenie jednej dziesiątej pieniędzy z unijnej puli na lata 2014-2020. Ich celem jest wsparcie badań naukowych, rozwoju technologicznego, a także innowacji, mających w jeszcze większym stopniu przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskich firm na rynku globalnym. – Przedsiębiorcy powinni bacznie śledzić sytuację na rynku gospodarczym oraz różnego rodzaju programy wsparcia młodego biznesu. Sam program Inteligentny Rozwój, ma zastąpić dotychczas dobrze znany program Innowacyjna Gospodarka. Z tego, co wiadomo na dany moment, jego podstawowymi założeniami będą: przybliżenie nauki z biznesem, a także doprowadzenie do rozwoju innowacyjności oraz polskich firm na rynku europejskim – mówi Paweł Tomczyk, CEO firmy Rearden Technology S.A. Na ostateczny kształt programu, jak podaje PAP, niestety będzie trzeba poczekać do jesieni bieżącego roku.

Co oznacza „innowacyjny biznes”?

Pod pojęciem innowacyjności rozumie się stworzenie nowego produktu, usługi czy też jakości. Zmiana ta może prowadzić w sposób radykalny do powstania nowej rzeczy, ale też w sposób mniej łagodny do udoskonalenia produktu. – Planując stworzenie innowacyjnej firmy należy zastanowić się nad stworzeniem czegoś nowego, co wypełni nisze, których pełno jest na rynku. Stąd też taką popularnością cieszą się pomysły na biznes oparty na Internecie, który jako kanał dopiero się porządkuje, ale też i ciągle rozwija – mówi Paweł Tomczyk, CEO Rearden Technology S.A. – Ponadto wdrożenie innowacyjnego pomysłu w życie nie należy do tanich działań, a niestety w Polsce brakuje odpowiedniego systemu bankowego, przygotowanego na finansowanie innowacyjnych i często ryzykownych przedsięwzięć – dodaje. Należy więc pamiętać, by finansowania swej innowacji nie opierać wyłącznie na unijnych środkach, a pomyśleć o innych źródłach, jak np. Anioły Biznesu, fundusze venture capital, platformy crowdfundingowe, a także coraz częściej kredyty dla sektora MSP.

10 zasad innowacyjnego biznesu

Na tym etapie warto zadać sobie pytanie: co zrobić by być innowacyjnym? Paweł Tomczyk z Rearden Technology S.A. proponuje na początku stosowanie się do tzw. 10 przykazań bycia innowacyjnym:

  1. Zainteresuj się innowacyjnym otoczeniem, tj. instytucjami wspierającymi innowacyjne pomysły na biznes, jak np. inkubatory, parki technologiczne. Ich zadaniem jest pomoc w prowadzeniu firmy, umożliwienie kontaktów z uczelniami, nauką, a także innymi przedsiębiorstwami.
  2. Pomyśl, w czym jesteś dobry lub co chciałbyś robić, a później dokonaj analizy rynku i konkurencji. W ten sposób przekonasz się, czy to, co wymyśliłeś jest „nowym” czy też „sprawdzonym” pomysłem.
  3. Jeżeli Twój pomysł już ktoś wcielił w życie zastanów się nad jego nowym zastosowaniem lub też znajdź lukę na rynku, by stworzyć coś zupełnie nowego. W ten sposób szybko możesz stać się pionierem swojego sektora.
  4. Pomyśl nad źródłem finansowania swojego projektu – w tym celu możesz skorzystać z pomocy Anioła Biznesu, funduszy venture capital, czy też kredytu dla firm.
  5. Nie ograniczaj swoich działań do pomocy środków unijnych, bowiem nawet spełnienie wszystkich wymogów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.
  6. Myśl scenariuszowo – nie zakładaj powodzenia pomysłu na biznes, bądź przygotowany także na wariant pesymistyczny oraz ten najbardziej prawdopodobny. Uchroni Cię to przed pochopnym podejmowaniem decyzji oraz rozczarowaniem, w przypadku braku powodzenia.
  7. Nie bagatelizuj konkurencji – stale śledź poczynania konkurentów oraz zmiany na rynku, abyś pewnego dnia nie obudził się z przysłowiową „ręką w nocniku”.
  8. Myśl innowacyjnie – samo stworzenie innowacyjnego pomysłu nie przyniesie sukcesu, ponieważ innowacja niesie z sobą działanie długofalowe, podążanie z duchem czasu oraz wsłuchiwanie się w potrzeby rynku, jak i klientów.
  9. Doceń relacje z przyszłymi klientami – nawiązanie kontaktu, rozmowa oraz pytanie o opinię nic nie kosztuje, a pozwoli firmie odpowiadać na zapotrzebowania nabywców oraz uchroni ją przed podejmowaniem błędnych decyzji.
  10. I najważniejsze: otaczaj się ludźmi wierzącymi równie mocno, jak Ty, w pomysł na innowacyjny biznes.

Kiedy na każdym kroku słyszymy: „wszystko zostało już wymyślone”, ciężko jest uwierzyć, że na rynku są jeszcze niewykorzystane nisze. Przedsiębiorcy powinni jednak pamiętać, że „innowacyjny” wcale nie musi oznaczać „polski”, a może mieć, i nawet powinien, znaczenie globalne. A nóż atrakcyjnym rynkiem będą państwa Ameryki Południowej lub Indie?

Źródło: Rearden Technology S.A

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x