Groźba nowych wejść

Kolejna siła mająca wpływ na otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa to groźba nowych wejść. Im łatwiej jest potencjalnym konkurentom wejść na dany rynek, tym z reguły jest ich więcej i tym bardziej między sobą rywalizują. Ryzyko nowych wejść na dany rynek jest odwrotnie proporcjonalne do barier wejścia oraz wprost proporcjonalne do rentowności danego rynku. Co może powstrzymywać chętnych do podniesienia rękawicy? Oto główne bariery wejścia:

  • Kapitałochłonność – im wyższe wymagania kapitałowe danego biznesu, tym mniejsze jest zagrożenie ze strony nowych podmiotów.
  • Korzyści skali – jeżeli na danym rynku firmy uzyskują znaczne korzyści skali, ryzyko nowych wejść jest niskie, gdyż nowe podmioty musiałyby przez długi czas działać w niekorzystnych warunkach, aż do momentu uzyskania skali porównywalnej z obecnymi już na rynku firmami. 
  • Know-how – niektóre branże wymagają specjalistycznej wiedzy, którą firmy obecne na rynku uzyskiwały przez wiele lat. Wypracowanie takiej wiedzy może być dla nowych konkurentów bardzo trudne albo bardzo drogie, co znacząco ogranicza ryzyko ich wejścia na dany rynek. 
  • Bariery prawne – rządy państw wprowadzają regulacje w niektórych sektorach, powodujące ograniczenie dostępu do danych rynków. Im więcej w danym biznesie występuje obostrzeń i wymagań wynikających z przepisów, tym mniejsze ryzyko nowych wejść. 
  • Zróżnicowanie produktów pośród konkurentów – jeżeli obecni konkurenci oferują klientom unikalne produkty pod silnymi markami, bariery wejścia dla nowych podmiotów będą wyższe niż w przypadku sytuacji, gdy wszyscy oferują podobne produkty prawie nierozróżnialne dla ostatecznego odbiorcy. 
  • Koszty zmiany dostawcy przez klienta – im łatwiej klientowi zmieniać dostawcę, tym większa szansa, że na rynku będą pojawiać się nowi konkurenci próbujący odebrać klientów firmom obecnym na rynku.

Substytuty

Oprócz wyżej wymienionych elementów modelu warto także zwrócić uwagę na groźbę pojawienia się substytutów. Jeśli oferowany na danym rynku produkt można zastąpić czymś innym, firmy na danym rynku konkurują nie tylko miedzy sobą, ale również z firmami produkującymi substytut. Ceny na rynku danego produktu są ograniczone przez poziom cen ich substytutów. W sytuacji, gdy stosunek ceny do poziomu zaspokojenia danej potrzeby klienta przesunie się na korzyść substytutu, klienci zaczną wybierać substytut.

Konkurencja nie śpi

Analizując otoczenie przedsiębiorstwa nie sposób pominąć siły konkurencji. Natężenie walki między podmiotami zależy od 3 głównych czynników: koncentracji sektora, struktury udziałów rynku oraz liczby konkurentów. Na rynkach, które podzielone są pomiędzy dużą ilość mniejszych konkurentów występuje z reguły znacznie intensywniejsza rywalizacja niż na tych zdominowanych przez kilka przedsiębiorstw, z których każde posiada znaczący udział w rynku. Istnieją oczywiście wyjątki, które, jak mówi przysłowie, potwierdzają regułę.

Warto się zmęczyć

Analizy strategiczne są niewątpliwie czasochłonne, jednak warto poświęcić czas i energię, by nim przyjrzeć. Oczywiście, istnieje wiele fim outsourcingowych, które wykonają to za nas, pytanie tylko brzmi: czy na przed rozpoczęciem działalności dysponujemy wolną gotówką i chcemy ją przeznaczyć na analizy?

~AS

Źrodła: www.parkieciarz.eu, 4business4you.com, pl.wikipedia.org, findict.pl.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x