Jak wynika z informacji podanych przez „Puls Biznesu” bezrobocie w największych miastach Polski rośnie dwa razy szybciej niż średnio w kraju.

Dane udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, że liczba bezrobotnych zamieszkujących duże polskie aglomeracje na koniec czerwca wynosiła aż 205 tysięcy osób, czyli o 9% więcej niż w roku ubiegłym. Na terenie całego kraju bezrobocie wzrosło o ponad połowę mniej – 4%.

Największy wzrost bezrobocia – aż 18% w porównaniu do roku 2011 – zanotowały Katowice. Nie wiele lepiej jest w Gdańsku, gdzie liczba bezrobotnych podniosła się o 16,3%. Stopy bezrobocia w tych miastach wynoszą odpowiednio 4,8 oraz 5,9 proc.

Zobacz: Ubezpieczone biuro >>

Najlepsze statystyki dotyczące ludzi pozostających bez pracy zanotowały Poznań oraz Warszawa. W stolicy Wielkopolski aktualna stopa bezrobocia wynosi 3,9 %, co oznacza 7 procentowy wzrost liczby osób niezatrudnionych w porównaniu do roku ubiegłego. W Warszawie podniosła się ona o 9%, ale stopa bezrobocia jest jedynie o 0,1% wyższa niż w Poznaniu.

Te dwa miasta znajdują się na szczycie rankingu miejsc o najniższym bezrobociu w całej Polsce.

~KB

Źródło: Onet.pl

 

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x