Zgodnie z prawem pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Wynika z tego, że każdy pracownik powinien być poddany wstępnym i okresowym badaniom lekarskim. Obowiązkowe są również badania kontrolne w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni.

Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

Zobacz: Opłacalny optymista >>

Wszystkie badania odbywają się na koszt pracodawcy. Ponosi on również inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej ze względu na warunki pracy.

Zagrożony wzrok

Badaniom podlega też pracownik, który rozpoczyna pracę w biurze. Głównym zagrożeniem, jakie z niej wynika, to zbyt duże obciążenie oczu, wynikające z wielogodzinnego korzystania z monitora ekranowego. Powodują je przede wszystkim duża liczba ruchów gałki ocznej. Nie bez znaczenia jest także częsta konieczność akomodacji i adaptacji oka do zmieniających się obrazów na monitorze wynikająca z ciągle zmieniających się obrazów, kolorów czy wielkości liter.

Zobacz: Okularnik w pracy >>

Przeprowadzone w tym przypadku badania profilaktyczne muszą obejmować kontrolę wzroku. O ich częstotliwości decyduje lekarz medycyny pracy.

Szczególne uprawnienia

Osobom spędzające przed monitorem ponad połowę dziennego czasu pracy, należą się okulary korekcyjne, których koszt pokrywa pracodawca. Przysługują one również tym pracownikom, u których wyniki badań profilaktycznych wykażą konieczność ich stosowania.

Obserwacja

Przeprowadzenie badań lekarskich ma na celu przede wszystkim ochronę zdrowia pracowników i utrzymanie ich zdolności do pracy przez jak najdłuższy czas. Jeśli więc zauważymy u siebie niepokojące dolegliwości, traktujmy je bardzo poważnie. Jeśli pomimo pomocy lekarskiej nie ustępują, może być to równoznaczne z koniecznością przekwalifikowania.

Zobacz: Jak napisać dobry biznesplan? >>

W razie stwierdzenia symptomów choroby uniemożliwiających dalszą pracę, pracodawca, na podstawie orzeczenia lekarskiego, zobowiązany jest przenieść pracownika na inne stanowisko. Jeżeli zmiana ta spowoduje spadek wynagrodzenia, zatrudnianemu należy się dodatek wyrównawczy, który może otrzymywać do 6 miesięcy.

Dbajmy o siebie

Obowiązkowe badania powinni wykonywać wszyscy pracownicy, nawet pod groźbą otrzymania kary porządkowej w razie odmowy. Potraktujmy więc to jako możliwość darmowego skontrolowania naszego stanu zdrowia. Dobra forma jest przecież konieczna w każdej pracy.

~KB

Źródła: Kadry.infor.pl | Prawo-pracy.pl | Lexplay.pl | Egospodarka.pl

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x