Z Czechami łączy nas wiele – nie tylko wspólna, miejscami burzliwa historia. Dzisiaj, nasz południowy sąsiad jest obok Niemiec, Francji i Rosji, jednym z najważniejszych partnerów handlowych Polski.

Czechy to kraj o porównywalnym potencjale gospodarczym, w którym przepisy podatkowe są równie skomplikowane, a czas, jaki minie nam na próbie założenia własnej działalności gospodarczej jest mocno zbliżony do polskiego.

Może to właśnie podobne warunki i rządzące gospodarką mechanizmy, skłaniają rodzimych przedsiębiorców do inwestowania na rynku czeskim. Wszak nasza obustronna wymiana handlowa, mimo szalejącego kryzysu, ma się cały czas dobrze, a wartość polskich inwestycji rokrocznie przekracza miliard euro, w porównaniu do 600 mln euro, jakie Czesi zostawiają w naszym kraju.

Podstawowym aspektem kultury biznesowej Czechów jest punktualność – należy jej bezwzględnie przestrzegać, umawiając spotkanie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym (przeważnie jest to okres dwóch tygodni). Różnice w zachowaniu pojawiają się wraz z pierwszym kontaktem. Przede wszystkim zachowanie Czechów podczas rozmów biznesowych jest dużo bardziej powściągliwe. Stylem rozmowy przypominają bardziej Niemców niż naród słowiański. Poza tym, w oczy rzuca się również brak specjalnych względów dla kobiet. Czeska Business Woman to kobieta samodzielna, której nie trzeba podsuwać krzesła przy stole ani otwierać drzwi przed wejściem.

Dominuje powolna analiza każdego punktu obrad i spokojne planowanie dalszych negocjacji, a przyśpieszenie całego procesu w ogóle nie wchodzi w grę. Niewskazane jest także przechodzenie od razu do meritum, gdyż Czesi z zasady lubią zaczynać rozmowy od luźnej konwersacji na temat podróży oraz wrażeń z pobytu na terenie ich kraju. Jedynymi tematami tabu, który powinniśmy się bezwzględnie wystrzegać są drażliwe kwestie związane z postawą Czechów podczas II wojny światowej czy udział Polaków w interwencji w Czechosłowacji w 1968 roku.

Na spotkanie należy przyjść dobrze przygotowanym i przez cały czas zachowywać pewność siebie (nie mylić z arogancją – tej akurat Czesi nie lubią). Swoje opinie staraj się formułować w taki sposób, aby twój Czeski partner nie odniósł wrażenia, że chcesz mu narzucić własne zdanie. Nasi południowi sąsiedzi są na tym punkcie strasznie wyczuleni i odbierają to, jako traktowanie ich z góry. Pamiętaj również o tym, że struktura biznesowa w Czechach jest zhierarchizowana i ostateczne decyzje podejmuje tu najwyższe kierownictwo. Czesi niechętnie formułują swoje zdanie wprost, dlatego jeśli usłyszysz stwierdzenie w stylu „rozważymy Pańską ofertę” – zwykle oznaczać to będzie jej odrzucenie.

Czechy są dobrym miejscem na działalność biznesową, głównie ze względu na bliskość położenia oraz podobne warunki formalne. Jednak nawet służbowy wyjazd do najbliższych sąsiadów może się okazać totalną klapą bez znajomości odpowiednich zasad. Dlatego aby uniknąć biznesowych gaf, należy w równym stopniu poświęcić swój czas zarówno na przygotowanie korzystnej oferty handlowej, jak i na zgłębienie obyczajów, panujących w czeskim świecie interesów.

~PM

Źródła: patenty.bg.agh.edu.pl, mojafirma.infor.pl, czechy-biznes.pl

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x