Znajomość zwyczajów biznesowych odgrywa ważną rolę w nawiązywaniu i rozwijaniu stosunków gospodarczych pomiędzy dwoma podmiotami. Szczególnie tyczy się to kontaktów z zagranicznymi przedsiębiorstwami z odległych krajów, położonych często na innym kontynencie tysiące kilometrów od polskiej granicy. Idealnym przykładem jest Kanada, posiadająca obecnie najwyższy standard życia na świecie i skutecznie kusi nim naszych rodaków, którzy coraz odważniej zaczynają wyjeżdżać tam za lepszą pracą i płacą.

Kanada to kraj zaawansowany technicznie i uprzemysłowiony o zróżnicowanej gospodarce, która opiera się przede wszystkim na własnych bogactwach naturalnych, takich jak ropa i gaz, oraz wymianie handlowej – głównie ze Stanami Zjednoczonymi. Cechą charakterystyczną tego państwa jest wielokulturowość a mieszkańcy Kanady znani są ze swoje tolerancji i poszanowania innych tradycji. Kanadyjczycy słyną ze swojej otwartości i przestrzegania dobrych obyczajów – nie znajdziemy więc tutaj odgradzających każdą posesję płotów a zamykanie drzwi na klucz to dla nich czysta abstrakcja. Każdy pamięta jednak, że nie wchodzi się na prywatny teren bez zgody właściciela. Kanadyjczycy znani są także z zamiłowania do porządku i skłonności do poruszania się wszędzie na pomocą samochodu.

Wymiana handlowa pomiędzy Polską a Kanadą układa się bardzo dobrze a od kilkunastu lat obustronna współpraca gospodarcza rozwija się w dalszym ciągu w sposób dynamiczny, wykazując corocznie coraz większe ożywienie. Wartość naszego eksportu do Kanady wzrosła w ubiegłym roku o ponad 45%, natomiast całkowity import z Kanady wyniósł w 2011 roku 48,5% wartości więcej niż przed dwoma laty. Szacuje się, że największe szanse na rozwój eksportu będą miały polskie firmy, specjalizujące się w przemyśle lotniczym, meblowym, spożywczym oraz transportowym.

Kontakty biznesowe na terenie Kanady nacechowane są absolutnym profesjonalizmem, który jest bezwzględnie wymagany od polskich przedsiębiorców, próbujących swoich sił na tym rynku. Podstawowym kryterium oceny w tym elemencie jest więc punktualność, której należy przestrzegać. Przy kontaktach telefonicznych musimy pamiętać o różnicy czasowej (6-9 godzin), pomiędzy Kanadą a Polską. Kanadyjski biznes od Europejskiego cechuje się stosunkowo mniejszym formalizmem, co widać m.in. w przejściu na „ty” już podczas pierwszego spotkania. Najlepiej jednak przedstawić się z imienia i nazwiska, pozostawiając naszemu partnerowi wybór formy zwracania się. Przy witaniu się preferowany jest szybki i zdecydowany uścisk dłoni, bez zbędnego chwytania drugą ręką za łokieć lub ramię. Bądź też wyposażony w wizytówkę i zrezygnuj z wręczania podarunków – nie jest to wymagany zwyczaj w Kanadzie.
Należy pamiętać też, że w Kanadzie obowiązują dwa języki urzędowe – angielski i francuski. W zależności od tego w jakiej prowincji prowadzimy nasze interesy, konieczna jest znajomość jednego bądź drugiego języka (np. Quebec – francuski, Kolumbia Brytyjska – angielski).

W trakcie rozmów warto mieć ze sobą notatnik i skrupulatnie zapisywać przekazywane przez partnera informacje – będzie to dodatkowo podkreślać nasze zainteresowanie. Po prezentacji swojego produktu przygotuj się na krótką rozmowę nie związaną z interesami – zwykle luźniejsze tematy oscylują wokół pierwszego wrażenia z pobytu w Kanadzie, aktualnych wydarzeń polityczno-sportowych lub pogody. Kluczowe uzgodnienia powinny zostać potwierdzone pisemnie a najdalej dwa tygodnie po spotkaniu powinieneś skontaktować się ze swoim partnerem w celu przekazania mu swojej decyzji na temat zrobienia interesu.

W rozmowach biznesowych Kanadyjczycy są zdystansowani. DO zagranicznych partnerów podchodzą i dużą rezerwą i raczej nie należy oczekiwać po nich wielkiej wylewności. Trzeba pamiętać o zachowaniu dobrego dystansu z kanadyjskim kontrahentem, dla którego przestrzeń osobista jest bardzo istotna. Zwroty grzecznościowe typu „proszę”, „przepraszam” oraz „dziękuję”, są tutaj bardzo pożądane a wyczucie taktu i umiejętność rzeczowej dyskusji są kluczem do osiągnięcia sukcesów w Kanadzie.

~PM

Źródła: kig.pl, kanada.lovetotravel.pl, montreal.trade.gov.pl

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x