W ostatnim kwartale dużo się mówi o odbiciu branży deweloperskiej od przysłowiowego dna. Dane z rynku mieszkaniowego w Polsce napawają deweloperów optymizmem na przyszłość. Liczą oni na to, że Polacy chętniej zaczną zaciągać kredyty i kupować domy i mieszkania. Budownictwo mieszkaniowe powoli zmierza w dobrym kierunku, pojawia się więc pytanie, czy deweloperzy wreszcie przejrzeli na oczy i zredefiniowali swoje dotychczasowe strategie marketingowe.

W dzisiejszym artykule zaprezentujemy, w jaki sposób branża deweloperska korzysta z reklamy w Internecie. Zostanie też pokazane, jaki udział ma w tym branża SEO/SEM. Dane, które zostały wykorzystane w tekście pochodzą z badania przeprowadzonego w marcu 2013 roku na próbie 20 przedsiębiorstw deweloperskich z Warszawy przez CeBRiS. (CATI,).

7 na 10 ankietowanych deweloperów reklamuje się w Internecie

Celem działań marketingowych każdej firmy w każdej branży, a więc deweloperów i agencji SEO/SEM także, jest pozyskiwanie klientów. Czy firmy deweloperskie pierwotnego rynku mieszkaniowego reklamują się w Internecie? A jeśli tak, to czy stanowią potencjalny cel dla agencji SEO/SEM? Z wykresu nr 1 jasno wynika, że 70% przebadanych firm deweloperskich reklamuje się w Internecie, a 30% (tylko albo aż) nie robi tego.

Niewielka część firm deweloperskich korzysta z usług agencji SEO/SEM

Drugie pytanie zadane respondentom brzmiało: „W jaki sposób reklamujecie się Państwo w sieci Internet?”. Chodziło o sprawdzenie, czy branża developerska ma specyficzne preferencje wobec form reklamy w Internecie, a także o to, czy firmy same zajmują się tymi działaniami czy korzystają ze wsparcia agencji SEO/SEM. 60% ankietowanych odpowiedziało, że sami kupują linki sponsorowane w google.adwords oraz reklamy na różnego typu serwisach, 20% podało taką samą odpowiedź, a dodatkowo wspomniało o samodzielnym prowadzeniu profilu na Facebooku, z całej grupy ankietowanych jedynie 20% respondentów współpracuje z firmami zewnętrznymi, które ich pozycjonują (wykres nr 2).

Magdalena Łasak z agencji marketingowej Broker Media zauważa, że: „70% przebadanych warszawskich firm deweloperskich deklaruje, że reklamuje się w Internecie, ale tylko co piąta z nich korzysta z usług agencji SEO/SEM. Czyli zaledwie 14% wszystkich ankietowanych firm deweloperskich jest wspomaganych przez branżę SEO/SEM. Zatem większość przedsiębiorstw z sektora budownictwa mieszkaniowego realizuje strategię reklamową w Internecie we własnym zakresie.”

Powróćmy na chwilę do tych deweloperów, którzy nie reklamują się w Internecie. Dlaczego owa grupa nie wykorzystuje potencjału wirtualnego świata? Oto niektóre z odpowiedzi: „Jesteśmy znani i nie potrzebujemy reklamy w Internecie, mamy biuro sprzedaży” czy „Korzystamy z usług agencji nieruchomości”. Na szczęście jest to mniejszość, przypominamy że mamy tutaj do czynienia z 3 na 10 firmami deweloperskimi.

70% ankietowanych przedsiębiorstw deweloperskich otrzymało ofertę współpracy od agencji SEO/SEM

Czy respondenci kiedykolwiek otrzymali od agencji SEO/SEM ofertę na usługi marketingowe w Internecie, tj. na prowadzenie kampanii linków sponsorowanych, pozycjonowanie organiczne, optymalizację strony, zarządzanie profilem na Facebooku albo kompleksowe działania? Twierdząco odpowiedziało 70% ankietowanych warszawskich firm deweloperskich, czyli aż do 30% z nich agencje SEO/SEM w ogóle nigdy nie dotarły, co zostało pokazane na wykresie nr 3.

20% ankietowanych firm deweloperskich jest zainteresowanych usługami agencji SEO/SEM

Sprawdźmy jeszcze, czy firmy deweloperskie są zainteresowane nawiązaniem potencjalnej współpracy z agencjami SEO/SEM. I dowiedzmy się, jaki budżet byliby w stanie przeznaczyć na usługi marketingowe w Internecie. Otóż, zaledwie co piąty ankietowany deweloper nie ma nic przeciwko kooperacji z agencją SEO/SEM (wykres nr 4). A budżet, który może (i chce) przeznaczyć na pozycjonowanie? Do 300 zł miesięcznie – taką kwotę wskazało 40% ankietowanych, do 500 zł miesięcznie – 20% respondentów, do 1000 zł miesięcznie – 10% badanych, natomiast 30% deweloperów uzależnia cenę od oferty agencji.

Podsumujmy…

Zbierzmy zatem wszystkie informacje i zróbmy podsumowanie:

  • znaczna większość deweloperów reklamuje się w Internecie – ale przecież ta liczba mogłaby być zdecydowanie wyższa,
  • 80% ankietowanych deweloperów reklamujących się w Internecie robi to samodzielnie bez pomocy agencji SEO/SEM – to z kolei bardzo dużo,
  • zaledwie 14% wszystkich badanych warszawskich firm deweloperskich jest obsługiwanych przez agencje SEO/SEM,
  • 70% ankietowanych firm rynku pierwotnego otrzymało co najmniej jedną ofertę współpracy od agencji SEM/SEO,
  • tylko 20% ankietowanych przedsiębiorstw deweloperskich chciałoby nawiązać współpracę z agencjami SEO/SEM,
  • „70% firm otrzymało ofertę współpracy, a tylko 20% byłoby nią zainteresowanych – tak więc agencjom SEO/SEM nie jest łatwo, okazuje się, że branża deweloperska jest trudno dostępna dla branży SEO/SEM” – spuentowała Edyta Mazurkiewicz z agencji Broker Media.

Jakie wnioski? Więcej deweloperów powinno zainteresować się reklamą w Internecie – dla własnego dobra, z kolei agencje SEO/SEM powinny poszukać efektywnego sposobu na zainteresowanie swoimi usługami firm z branży deweloperskiej.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x