Od trzech lat następuje sukcesywny wzrost zainteresowania modelem pracy w przestrzeniach coworkingowych. Według danych z platformy Best2Invest w Polsce w chwili obecnej istnieje 145 biur oferujących wynajem biurek na godziny. Najwięcej jest ich  w województwie mazowieckim,  wielkopolskim,  małopolskim i pomorskim. W czym tkwi siła coworkingu?

Poszukując swojej ścieżki kariery, Polacy coraz częściej decydują się na wykonywanie wolnych zawodów. Rośnie liczba firm jednoosobowych, które dają ich właścicielom biznesową wolność i poczucie niezależności. Według danych GUS liczba pracujących na własny rachunek, niezatrudniających innych osób, zwiększyła się w ubiegłym roku o 63 tysiące i obecnie ten model praktykowany jest przez blisko 1/5 wszystkich aktywnych zawodowo. Są to między innymi przedstawiciele branży consultingowej, marketingu, graficy, informatycy, architekci czy osoby zajmujące się coachingiem.Coworking_mapa

Na początkowym etapie samodzielnej działalności gospodarczej utrzymywanie własnego biura nie zawsze się opłaca. Ci, którzy w jednoosobowej firmie poszukują wolności niekoniecznie chcą wiązać się długoterminową umową najmu, a tym bardziej kredytem na zakup własnego biura. Coraz więcej freelancerów i małych, działających w pojedynkę, przedsiębiorców korzysta z przestrzeni coworkingowych, które w sposób elastyczny udostępniają nowoczesną powierzchnię biurową. Dzisiejsze coworkingi to miejsca, które nie ograniczają się już tylko do wynajmu biurek na godziny. Obecnie są to miejsca pomysłowo aranżowane, kolorowe, zaprojektowane w sposób, który buduje klimat kreatywności. Biura coworkingowe posiadają specjalne przestrzenie do burzy mózgów, strefy relaksu, sale konferencyjne.

Wiktor Doktór, Prezes Fundacji Pro Progressio ocenia, że coworking w Polsce najlepsze ma dopiero przed sobą. Stale rośnie liczba osób, które szukają swojej zawodowej ścieżki poza korporacjami i decydują się na własną działalność gospodarczą. Coworking stwarza sprzyjające środowisko przedsięwzięciom start-upowym, które szukają optymalnego dla siebie modelu biznesowego. Coworking to zatem nie tylko niskie koszty powierzchni biurowej, ale przede wszystkim wolność i ogromna wartość dodana w postaci inspirującego otoczenia innych przedsiębiorców i realna szansa budowy kręgu powiązań zawodowych.

Piotr Boulange, twórca warszawskich biur coworkingowych „ClockWork” zauważa wzrost zainteresowania pracą, w tego typu przestrzeniach. Przedsiębiorcy poszukują miejsc, które oprócz wynajmu stanowisk biurowych oferują również cykliczne wydarzenia, warsztaty, wykłady, szkolenia. Wspólne dyskusje i ćwiczeniu sprzyjają wymianie biznesowej energii. Nowe znajomości i sieć kontaktów to coś, czego nie można wycenić. Możliwość dzielenia się doświadczeniami wpływa na wzrost kreatywności oraz produktywności i dodaje odwagi w działaniu. Już teraz zdarza się, że start-upy, które działały w coworkach sprzedawane są za kwoty rzędu miliona euro. Przykładem może być Filmaster, założony przez  Borysa Musielaka w co-worku Reaktor.

Biura coworkingowe powstają jako indywidualne inicjatywy, ale także w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską. Obecnie w Polsce działa 145 tego typu ośrodków. Najwięcej przestrzeni do pracy wspólnej znajduje się w województwach mazowieckim (34), wielkopolskim (17), małopolskim (14) i pomorskim (13). Biura coworkingowe powstają zarówno w dużych miastach takich jak Warszawa, Łódź czy Poznań, ale także i w mniejszych jak Radom, Piła czy Częstochowa.

Na platformie Best2Invest.org stworzyliśmy możliwość sprawdzenia rozmieszczenia coworkingów na mapie Polski. Dzięki temu każdy początkujący przedsiębiorca może dowiedzieć się  gdzie w jego okolicy znajduje się przestrzeń do wspólnej pracy – mówi Wiktor Doktór.

Fundacja Pro Progressio – misją Fundacji jest wspieranie działań służących rozwojowi i inwestycjom w Polsce,a także optymalnemu wykorzystaniu zasobów przedsiębiorstw i sektora publicznego w kraju i na świecie. Pro Progressio realizuje projekty, których celem jest rozwój branży outsourcingowej w Polsce. Fundacja współpracuje z sektorem publicznym (miasta, agencje rozwoju regionalnego, specjalne strefy ekonomiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowo-technologiczne, uczelnie wyższe) i prywatnym w Polsce oraz międzynarodowymi organizacjami sektora outsourcingu. Pro Progressio wspiera, promuje i nagradza podmioty, które przyczyniają się do rozwoju dobrych praktyk w zakresie outsoucingu, optymalizacji procesów oraz kosztów. Fundacja jest pomysłodawcą i organizatorem jedynego niekomercyjnego konkursu dla branży outsourcingu. Celem Outsourcing Stars jest wyłonienie i nagradzanie najprężniej rozwijających się firm outsourcingowych oraz instytucji bezpośredniego otoczenia branży.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x