Prowadzenie biznesu w taki sposób, by nie szkodzić środowisku, nigdy nie należało do zadań prostych. Dotychczas, przedsiębiorcy optymalizując wielkość produkcji, często pomijali aspekt ochrony przyrody, obawiając się dużych strat finansowych. Obecnie, gdy o zrównoważonym rozwoju mówi się coraz więcej, wielu z nich nie ma wyboru. O wprowadzaniu nowych, przyjaznych dla środowiska rozwiązań w biznesie decyduje ogólny rozgłos, wymogi prawne, ale także poczucie odpowiedzialności ekologicznej przedsiębiorców.

Eko-biznes a zysk

Niejeden przedsiębiorca udowodnił już, że działania proekologiczne firmy nie przeszkadzają w żaden sposób w jej prowadzeniu. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie myślenie o działaniach na rzecz ochrony środowiska, które należy traktować, nie tylko w kategorii dodatkowych kosztów, ale przede wszystkim jako normalne elementy dobrze funkcjonującej firmy. Zarządzanie biznesem, zgodnie z taką właśnie ideą, wpływa bardzo pozytywnie na jej wizerunek, a co za tym idzie pomaga w pozyskiwaniu nowych klientów i pozwala czerpać korzyści finansowe.

W działania i badania prośrodowiskowe angażują się szczególnie duże korporacje. Dobrym przykładem jest producent samochodów Mazda, który stworzył między innymi program, polegający na zmianie sposobu lakierowania samochodów, czy też recyklingu zderzaków. Ciekawe rozwiązania przedstawia też przemysł piwowarski, który za pomocą nowoczesnych technologii, zamienia kotłownie opalane paliwem węglowym na nowoczesne kotłownie gazowo-olejowe oraz wprowadza stały monitoring zużycia energii elektrycznej i cieplnej w browarach, ograniczając tym samym emisję paliw kopalnych.

Nowe, ekologiczne rozwiązania w systemach produkcji to często odpowiedź na rosnącą świadomość ekologiczną konsumentów, którzy coraz częściej zwracają uwagę na środowiskowe aspekty wytwarzania produktu.

Chytry dwa razy traci

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju często zrażają przedsiębiorców koniecznością ponoszenia dużych nakładów finansowych. Ograniczenia budżetowe nie powinny być jednak powodem bierności w działalności proekologicznej, szczególnie biorąc pod uwagę względnie wysokie opłaty środowiskowe. Każda firma może funkcjonować w zgodzie z naturą, stosując chociażby energooszczędny sprzęt.

Wstrzymywanie przez przedsiębiorców decyzji odnośnie zmian proekologicznych, może prowadzić często do negatywnych konsekwencji, np. pogorszenia wizerunku firmy. Dlatego priorytetem współczesnego biznesmena powinien być spadek ilości szkodliwych gazów, zanieczyszczonych płynów i odpadów. Ci, którzy nie podejmą wyzwania „zielonej rewolucji” w systemie produkcji, będą mieli problem w przyszłości z wyprzedzeniem ekologicznej konkurencji i przetrwaniem na rynku.

Pod unijnym okiem

Motywacja proekologiczna przedsiębiorstw wynika przede wszystkim z zewnętrznych wymogów prawnych. Szczególną rolę odgrywa Unia Europejska, która poprzez realizację różnych projektów środowiskowych, uświadamia przedsiębiorców z krajów unii, że można funkcjonować na rynku nie koniecznie kosztem natury.

Przepisy prawa odnośnie ochrony środowiska są bardzo zmienne, dlatego koniecznym jest systematyczne ich kontrolowanie.

Co z małymi firmami?

W przeciwieństwie do dużych firm, świadomość ekologiczna w małych i średnich, jest bardzo mała. Znikoma jest także znajomość prawa dotyczącego tej dziedziny i umiejętności dostrzegania ewentualnych korzyści wynikających z wprowadzania proekologicznych rozwiązań. Menadżerom małych i średnich przedsiębiorstw brakuje wystarczającej motywacji do podejmowania innowacyjnych działań w sferze ochrony środowiska w obawie przed utratą dotychczasowych zysków.

Zielone światło w małym biznesie

Niezależnie od przyczyn wprowadzania zmian proekologicznych w małych i średnich firmach, osoby decydujące się na nie, mają możliwość korzystania ze wsparcia istniejących programów ekologicznych. Jednym z nich jest projekt Czysty biznes, który powstał w ramach współpracy Fundacji Partnerstwo dla środowiska oraz firmy BP Polska. Jego celem jest wspieranie i promocja innowacji technologicznych firm w regionie Morza Bałtyckiego, pomoc w zakresie zrównoważonej produkcji oraz tworzenie wzajemnej, międzynarodowej współpracy przedsiębiorców, poszukujących i oferujących innowacyjnych zmian proekologicznych. Dodatkowe możliwości stwarza także uczestnictwo w tak zwanych Klubach Czystego Biznesu, pomagających w czerpaniu zysków z działalności proekologicznej oraz w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy.

Duża szansa, pod pewnym warunkiem

Wdrożenie proekologicznych rozwiązań w firmie może przynieść wymierne korzyści tylko wtedy, gdy będą one wprowadzane konsekwentnie i z dużym zaangażowaniem. Jedynie poważne podejście do tematu ochrony środowiska, pozwoli na pełne realizowanie społecznie odpowiedzialnej polityki biznesu, stanowiącą ogromną szansę zarówno dla firmy, jak i dla środowiska. Poczucie ekologicznej odpowiedzialności połączone z ambitnym realizowaniem celów, to najlepszy sposób na osiągnięcie czystego zysku, opartego na przyjaznym środowisku biznesie.

~MP

Źródła: Biznes.pl | firma.wieszjak.pl | europa.eu | samorzad.infor.pl | odpowiedzialnybiznes.pl | czystybiznes.pl | twoja-firma.pl | energetyka.e-bmp.pl

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x