Osiągnięcie szczytu biznesowej kariery jest marzeniem wielu. Niewielu jednak wybiega myślą tak daleko, żeby zastanowić się nad tym, co będzie potem – co po osiągnięciu życiowego sukcesu, sławy, co po zdobyciu bogactwa, które dziś trudno sobie nawet wyobrazić?

Grupa Full Gospel Business Men’s Fellowship International, zrzeszająca biznesmenów z całego świata, przekonuje, że powodzenie w interesach, paradoksalnie, nie prowadzi do szczęścia, a pieniądze, choć potrzebne, są tylko środkiem do życia, a nie jego celem. Prawdziwe spełnienie daje silna więź z Bogiem – to wiara umacnia człowieka, daje mu nadzieję i wskazuje najszerszą, bo wieczną, perspektywę.

Wśród członków FGBMFI są nie tylko lekarze, prawnicy i dziennikarze, ale także osobistości z finansowej i politycznej elity świata – premierzy, ministrowie, politycy, kongresmeni. Łączy ich dystans do doczesności – świadomość, że przemijanie nie ominie także ich interesu, a to, o co warto się starać, leży poza horyzontem inwestycji finansowych.

Ewangeliczne ubóstwo?

Demos Shakarian, założyciel zrzeszenia, urodził się w 1913 r. w Kalifornii, w rodzinie o armeńskim pochodzeniu. Był właścicielem dużej firmy mleczarskiej. Uważał, że Bóg powołał go do stworzenia forum dla biznesmenów, na którym mogliby się oni spotykać i wymieniać świadectwami wiary. Stowarzyszenie powstało w 1951 r. i rozwijało się powoli. Dopiero Najszczęśliwsi na Świecie – książka o życiu Shakariana, spisana w latach 70., stała się przyczynkiem do wzrostu zainteresowania jego ideą. Obecnie FGBMFI działa w niemal 160 krajach i liczy ponad 600 tys. członków.

Główną formą działania wspólnoty jest organizowanie spotkań i konferencji, podczas których biznesmeni opowiadają o swoich doświadczeniach i historiach związanych z działaniem Boga w ich życiu. Świadectwom towarzyszą często nawrócenia. Wspólne modlitwy w duchu Odnowy jednoczą Stowarzyszenie – każdy jego członek może liczyć na pomoc i poradę.

FGBMFI stawia sobie za cel wypełnienie ewangelicznego posłannictwa misyjnego – chce głosić Dobrą Nowinę w biznesie, handlu, na uniwersytetach. Przekonuje, że bogacenie się, o ile nie jest celem samym w sobie, może przysłużyć się większemu dobru, zgodnemu z wolą Boga.

Gospel Business w Polsce

Polski oddział grupy powstał w 2000 r., w Kaliszu. Spotkania zainicjowała grupa biznesmenów zainspirowanych działalnością Demosa Shakariana. Inicjatywa stopniowo zyskiwała entuzjastów w innych miastach. Stowarzyszenie działa obecnie m.in.. w Warszawie, Łodzi i Tarnowie. Spotkania wspólnot organizowane są nawet co tydzień.

Na swojej stronie internetowej polska grupa FGBMFI zamieszcza głównie świadectwa nawróceń. Historie ludzi biznesu, którzy nie znajdowali szczęścia na szczytach drabin sukcesu i władzy, skłaniają odwiedzających do refleksji nad systemami wartości. Jednocześnie historie o tym, że możliwe jest prowadzenie biznesu zgodnie z Dekalogiem, wskazują model chrześcijańskiego życia, w którym jest miejsce na powodzenie finansowe. Promowanie zaangażowania i przedsiębiorczości nie kłóci się przecież z duchem Ewangelii.

Zachęcając do wstąpienia do Stowarzyszenia, jego członkowie przypominają, że bogactwo to nie tylko powodzenie w finansach, ale także solidny potencjał wewnętrzny, dzięki któremu możemy czuć się najszczęśliwsi na świecie – potrzebni innym.

~ASZ

Źródła: biznesmeni.pl, fgbmfi.pl, kchjz3.republika.pl, slowoizycie.pl

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x