Dofinansowania dla przedsiębiorstw

Dofinansowania dla przedsiębiorstw. Każdy, kto zdecydował się na założenie swojej działalności gospodarczej bądź też ma zamiar ją rozwijać, potrzebuje zastrzyku gotówki. Z pomocą przychodzą wszelkiego rodzaju instytucje, dzięki którym można otrzymać dofinansowanie. Niby podobne do siebie, a jednak jest kilka istotnych między nimi różnic, na które warto zwrócić uwagę. Zapoznaj się z nimi i wybierz najlepsze rozwiązanie.

Dofinansowania dla przedsiębiorstw. Należy przyznać, że trzeba mieć nie lada cierpliwość oraz samozaparcie, aby starać się o dofinansowanie dla swojej działalności gospodarczej. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań jest pozyskanie dotacji z Urzędu Pracy. Oczywiście, żeby uzyskać takie pieniądze, należy być zarejestrowanym bezrobotnym. O pomoc mogą się ubiegać także studenci studiów zaocznych (dziennych niestety już nie). Czynnikami dyskwalifikującymi staranie się o dotacje są m.in. prowadzenie działalności gospodarczej w niedalekiej przeszłości (tj. w okresie dwunastu miesięcy przed złożeniem wniosku) czy otrzymanie w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o proponowana kwotę lub pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych. Znane są także przypadki, że możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe została odebrana osobom, które w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, stażu, lub przygotowania zawodowego.

Zobacz: Jak napisać dobry biznesplan? >>

Jeśli dopełniłeś wszelkich formalności, możesz spodziewać się przyjęcia Twojego wniosku o dotację. Samo dofinansowanie z Urzędu Pracy nie pojawi się jednak od razu na Twoim koncie. To, w jak szybkim tempie je uzyskasz, zależy już od sprawności danego urzędu. Zazwyczaj czas oczekiwania na realne pieniądze, licząc od dnia złożenia wniosku o dotacje, to około półtora miesiąca. Co ważne, pomoc Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych przeznaczona na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Otrzymaną kwotę należy jednak bezwzględnie wydatkować brutto, a środków trwałych, zakupionych z funduszy, nie można wrzucać w koszty poprzez mechanizm amortyzacji.

Równie popularną formą Dofinansowania dla przedsiębiorstw jest unijny „Kapitał Ludzki”. Często jest on realizowany w ramach pomocy z Urzędu Pracy. Tak więc zasady jego przyznawania są wręcz identyczne, jak te opisane wyżej. Do końca IV kwartału 2011 r. w ramach PO KL zawarto blisko 30,5 tys. umów o dofinansowanie realizacji projektów o wartości ponad 32,5 mld zł, co stanowi 68,6% alokacji na lata 2007-2013. Osiągnięty poziom płatności w Programie wskazuje, że dotychczas rozliczono ponad 135 tys. wniosków o płatność o łącznej wartości wydatków kwalifikowanych w wysokości ponad 19,3 mld zł, co stanowi 41,3% alokacji 2007-2013. Poziom wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej wyniósł ponad 15 mld zł, co stanowi 36,4% alokacji 2007-2013. Wymienione te pochodzą z kwartalnej informacji Europejskiego Funduszu Społecznego z grudnia 2011 r.

Zobacz: Paszport do eksportu >>

W przypadku działań biznesowych wychodzi na jaw, jak wiele zawdzięczamy przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. To stąd płyną pieniądze, dzięki którym można rozpocząć swoją działalność gospodarczą, czy też ją rozwinąć. Do funduszy europejskich zalicza się też PARP, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W jego ramach działają 3 filary: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Fundusz Europejski Program Kapitał Ludzki oraz Rozwój Polski Wschodniej.

Kluczową rolą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspomniany wcześniej Fundusz Europejski Program Kapitał Ludzki (PO KL) w największym stopniu ukierunkowany jest na rozwój ludzi, wzrost ich aktywności zawodowej oraz zapobieganiu zjawiskom wykluczenia społecznego. Ostatnim filarem jest Rozwój Polski Wschodniej. Celem tego programu jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Zobacz: Okularnik w pracy >>

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw. Korzystanie z oferty PARP-u możliwe jest nie tylko wtedy, gdy zakładasz swoją firmę, ale także gdy zatrudniasz pracowników. Pamiętaj, że inwestycja w ludzi, to inwestycja w Twoją firmę. Również tutaj PARP wyciąga do Ciebie pomocną dłoń i oferuje możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników. A wszystko to w ramach programu „Inwestycja w kadry”.

Często pojawia się pytanie, czy w ten sposób otrzymane dofinansowania należy zwrócić. Okazuje się, że zarówno w przypadku pomocy z Urzędów Pracy jak i tych unijnych, pieniędzy zwracać nie trzeba. Warunków, aby tak rzeczywiście się stało, jest kilka. Przede wszystkim nowo założone przedsiębiorstwo musi się utrzymać na rynku co najmniej 12 miesięcy. Odpowiednie zaświadczenia to potwierdzające należy złożyć w Urzędzie Pracy po 6 i po 12 miesiącach od dnia uruchomienia firmy. Zwrot konieczny jest także w momencie, gdy pieniądze nie zostały przeznaczone na przedmioty zadeklarowane w początkowym wniosku, jak np.: meble czy inny sprzęt zamiast na wynajęcie lokalu. Kolejnym przypadkiem, gdy takie środki mogą zostać zwrócone jest sytuacja, gdy okaże się, że przedsiębiorstwo, które miało zostać otwarte, powstało jedynie we wniosku.

Dofinansowania dla przedsiębiorstw

Pozyskanie środków unijnych nie musi być więc skomplikowane. Wystarczy trochę silnej woli i cierpliwości, a bez problemu będziesz mógł wspomóc swoją firmę.

Zobacz: (bez)Sensowne szkolenia? >>

Wszelkie informacje o dofinansowaniach znajdziesz na stronie WWW Urzędu Pracy w Twoim regionie oraz na stronie PARP.

~AP

Źródła:

www.biznesplany24.pl

www.parp.gov.pl

www.inwestycjawkadry.info.pl

www.efs.gov.pl

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x