Grupa Recykl, która jest liderem na rynku zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon, rozpoczyna instalację linii technologicznej w nowym zakładzie
w Chełmie. Już w IV kwartale Rekoplast Kompozyt rusza z pierwszą sprzedażą testową. W swojej ofercie posiadają wyjątkowe maty gumowe o szerokim wachlarzu zastosowań. 

Innowacyjny projekt Grupy Recykl

Grupa Recykl rozpoczęła na koniec lipca montaż linii do recyklingu i produkcji, zgodnie z ustalonym harmonogramem projektu inwestycyjnego w Chełmie. Montaż potrwa do końca września, po czym planowany jest testowy rozruch. Ostateczny start produkcji ustalony jest na IV kwartał. Jednocześnie Rekoplast Kompozyt rozpoczął sprzedaż testową pierwszych produkowanych gumowych wyrobów. Spółka od kilku miesięcy realizuje szereg prac przygotowawczych, dotyczących także certyfikacji. Dzięki temu już w 2020 roku będą oni mogli rozpocząć współpracę z nowymi klientami z branży budowlanej, transportowej i sportowej, którzy dotychczas nie mogli współpracować z Grupą Recykl. 

Instalacja linii technologicznej w Chełmie jest prowadzona przez specjalistów dostawcy, a mianowicie przez duński koncern Eldan Recykling oraz zespół Grupy Recykl. Prace zakończą się z końcem września. Realizacja II etapu, która będzie miała miejsce w tym czasie, dotyczy zagospodarowania i wyposażenia hali, a mianowicie budowy biura, placów i boksów magazynowych oraz dróg wewnętrznych i uzbrojenia terenu. 

Wiceprezes Grupy Recykl S.A., Maciej Jasiewicz podkreśla, że rozpoczął się decydujący etap realizacji projektu związany z montażem instalacji technologicznej. Prace potrwają około 2 miesiące, a na przełomie III i IV kwartału, ma wystartować rozruch produkcji. Sprzedaż powinna ruszyć w IV kwartale. Ta inwestycja jest tak ogromna, a jej skala tak szeroka, że wszystkie elementy instalacji były transportowane w lipcu do Chełma przez 50 samochodów ciężarowych typu TIR. 

Zakres inwestycji i założenia Grupy Recykl

W skład zakładu produkcyjnego w woj. lubelskim będzie wchodziła nowa linia technologiczna do recyklingu opon i produkcji dodatków SMA z zapleczem laboratoryjnym oraz kontrolą jakości, hala produkcyjna, linia do czyszczenia kordu stalowego, żurawie przeładunkowe oraz pozostała infrastruktura obiektu. Łączna wartość inwestycji wynosi około 51,5 mln zł i będzie przeznaczona głównie do wytwarzania nowoczesnych dodatków, stabilizujących do mieszanek mineralno-asfaltowych SMA, otrzymywanych dzięki materiałom uzyskiwanym w procesie recyklingu opon. Są one niezbędne w budowie nawierzchni asfaltowych. W nowym obiekcie będą wytwarzane także produkty, które były dostępne do tej pory np. czysty granulat gumowy SBR, paliwo alternatywne oraz kord stalowy. 

Wiceprezes Maciej Jasiewicz podkreśla, że w 2019 roku drugim najważniejszym projektem inwestycyjnym, jest działalność spółki Rekoplast Kompozyt, prowadzona wspólnie z parterem Pro Plast EPP. Wyraźnie daje do zrozumienia, że już rozpoczęta jest testowa sprzedaż, a pierwsze opinie klientów wskazują na to, że są oni niezwykle zadowoleni z produktów. Potencjał rynku ma być odpowiednio zagospodarowany dzięki certyfikacji, nad którą są prowadzone intensywne prace. 

Produkty gumowe grupy Recykl odnajdują z łatwością swoje zastosowanie, dzięki swoim pożądanym cechom, takim jak wysokie właściwości akustyczne, wibroizolacyjne oraz hydroizolacyjne. Jest to szczególnie ważne dla budownictwa, które ceni także takie zalety produktu, jak antypoślizgowość oraz wysoka wytrzymałość na czynniki fizykochemiczne. Wiceprezes Maciej Jasiewicz podkreśla też, że chcą wykonać swoje założone prace do końca roku, aby móc z początkiem 2020 roku prowadzić działalność operacyjną na oczekiwaną skalę.

Współpraca z Pro Plast EPP

Zespół spółki Rekoplast Kompozyt rozpoczyna sprzedaż testową i prowadzi szereg działań, które umożliwią jej sprawne rozpoczęcie projektu. Jest to między innymi budowanie dokumentacji produktów, czyli sporządzanie kart technicznych, atestów i innych badań. Dotychczas gotowe produkty (Rekosquare, Rekoflat HD i nakładki antyporostowe) zostały objęte recepturami produkcyjnymi, zamkniętą dokumentacją i polityką cenową. Spółka prowadzi dalsze prace rozwojowe w celu stałej poprawy ich właściwości. Są to między innymi podniesienie klasy palności produktu oraz wzrost jego samoprzylepności, poprzez wzbogacenie go o warstwę klejącą.

Rekoplast Kompozyt w handlu skupia się głównie na takich branżach jak transport, budownictwo, sport i drogownictwo. Każdej z tych gałęzi przemysłu poświęcana jest szczególna uwaga poprzez profesjonalne analizy rynku. Stworzyli wyjątkowe gumowe maty, które znajdują zastosowanie w niemal każdej branży. Co więcej Ze względu na różne potrzeby Klientów Rekoplast oferuje maty z rolki jak i na metry. Rekoplast Kompozyt, aby poznać rynek jak najlepiej, cały czas jest w kontakcie z hurtowniami i dystrybutorami detalicznymi finalnych produktów. Dzięki jakości, jak i dużym zasobom podażowym surowca, będą oni mogli realizować istotne dostawy dla odbiorców z branży budowlanej czy motoryzacyjnej, z którymi współpraca do tej pory była niemożliwa. 

W lipcu 2018 roku Grupa Recykl wypracowała porozumienie z jednym z kluczowych kontrahentów – Pro Plast EPP, które dotyczyło rozpoczęcia wspólnej działalności przez spółkę Rekoplast Kompozyt. Pro Plast EPP prowadzi proces produkcyjny – między innymi mat izolacyjnych z recyklingu zużytych opon – i sprzedażowy, a Grupa Recykl dostarcza podaż surowca. Szacunki Grupy wskazują na potencjał osiągnięcia zysku EBITDA w wys. 1 mln zł i zysku netto około 0,5 mln zł w pierwszym pełnym roku obrotowym. Warto jeszcze podkreślić, że zakłady produkcyjne znajdują się w Śremie, Krośnie Odrzańskim oraz Chełmie, a Grupa Recykl S.A posiada i rozwija ogólnopolską sieć zbiórki opon.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x