Niezwykle ambitne zadania stawia przed Unią Europejską przyjęta przez Brukselę strategia energetyczna na lata 2011-2020, opierająca się na realizacji celów 20-20-20. Wyzwania, przed którymi stają kraje członkowskie – w tym również Polska – są wspólne dla większości państw.  Ich powodzenie wymaga międzynarodowej współpracy i innowacyjnych rozwiązań. Areną do ich ponadregionalnej wymiany mają stać się organizowanych przez REECO Poland w marcu 2014 roku we Wrocławiu Międzynarodowe Targi Innowacji Energetycznych InEnerg 2014.

Redukcja emisji CO2 o 20% w porównaniu do 1990 r., wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE do 20% oraz zmniejszenie zużycia energii o 20% poprzez wzrost efektywności energetycznej – to podstawowe cele pakietu klimatycznego zatwierdzonego przez Komisję Europejską. Zamierzenia polityki mają być osiągnięte do 2020 r. W dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu kraje członkowskie zobligowane są osiągnąć swoje indywidualne cele, i tak w Polsce do 2020 roku ze źródeł odnawialnych ma pochodzić  15% zużywanej energii, w Niemczech 18% a w Republice Czeskiej 13%.
By sprostać unijnym wymogom potrzebne są nowe technologie i usługi.

Niemcy są pionierami innowacyjności w branży energetycznej. Także Czesi dysponują już sporym bagażem doświadczeń na tym polu. Tymczasem Polska znajduje się właśnie w momencie dostosowywania swojego prawa do dyrektyw UE, w obliczu czego możliwość wymiany z sąsiadami nabiera dla nas szczególnego znaczenia. Pomostem łączącym potencjalnych partnerów – polskich i zagranicznych – staną się już wkrótce  Międzynarodowe Targi Innowacji Energetycznych InEnerg, które  – ze względu na swój zasięg – będą jednym z największych wydarzeń branży energetycznej w regionie Odry i Nysy Łużyckiej. Pierwsza edycja targów organizowanych przez REECO Poland odbędzie się w dniach 4-6 marca 2014 r. a areną prezentacji doświadczeń, innowacyjnych koncepcji oraz najnowszych technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii, rozproszonej kogeneracji i efektywności energetycznej stanie się w tych dniach Stadion Miejski we Wrocławiu.

Organizatorem InEnerg 2014 jest spółka REECO Poland, wchodząca w skład niemieckiej Grupy REECO, która już od 1997 roku organizuje targi i konferencje związane z energią i budownictwem energooszczędnym. Na polskiej scenie targowej jest obecna od 2011 r. Organizowane przez REECO Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem i mimo krótkiego stażu już zyskały renomę jednego z najważniejszych wydarzeń branżowych w kraju. Dzięki międzynarodowej orientacji imprez organizowanych w różnych krajach europejskich, REECO otwiera przed branżą energetyczną nowe rynki, tworzy sieć kontaktów pomiędzy lokalnymi i zagranicznymi partnerami oraz przekazuje istotną wiedzę w zakresie najnowszych technologii energetycznych, aktualnych trendów rynkowych, jak również krajowych postępowań w sprawie wsparcia finansowego i wydawania pozwoleń.

Więcej informacji na: www.inenerg.com

REECO Poland Sp. z o.o.
ul. Bartycka 22B/21A
00-716 Warszawa
Tel.: +48 (0) 22 266 02 16
Fax: +48 (0) 22 379 78 60
info@reeco-poland.pl
www.renexpo-warsaw.com

Organizator REECO Poland Sp. z o.o. jest częścią grupy REECO z główną siedzibą w Niemczech i oddziałami w Reutlingen/Niemcy, Salzbur/Austria, Budapeszt/Węgry i Arad/Rumunia. Od 1997 roku spotyka się rocznie około 50 000 fachowców z 70 krajów na targach specjalistycznych i kongresach, które organizowane są przez REECO. Wszystkie terminy targów można znaleźć na stronie www.reeco.eu.

~GutPR