Własność intelektualna to integralny i strategiczny składnik majątku każdego przedsiębiorstwa. Chroniona oraz włączona w strategie rozwojowe firmy staje się skutecznym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej.

GDZIE: Warszawa

KIEDY: 27-28.02.2014 r.

Koszt uczestnictwa: 1495 zł – 2995 zł.

W programie m.in.:

  • Strategie ochrony własności intelektualnej w firmie,
  • Patenty, zdolność rejestrowa znaków towarowych, znaki handlowe, wzory przemysłowe, prawa autorskie, sekrety handlowe – konsekwencje ich naruszenia,
  • Czy prawo powinno zmierzać w kierunku większej liberalizacji dostępu do utworów, czy jednak chronić twórcę i jego interesy?
  • Ochrona i zarządzanie prawami własności przemysłowej,
  • Ochrona know-how w praktyce i czy jego pełna ochrona jest możliwa?
  • Obrót prawami autorskimi – jak unikać błędów?

Kto powinien wziąć udział?

Prezesi, Członkowie Zarządu
Prawnicy wewnętrzni i zewnętrzni
Dyrektorzy działu prawnego
Radcy Prawni
Dyrektorzy ds. Własności Intelektualnej
Rzecznicy patentowi
Dyrektorzy działu marketingu
Marketing i Brand Managerowie

Więcej informacji i rejestracja: kliknij TUTAJ.

Źródło: konferencje.pb.pl