Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) sytuacja zatrudnienia na globalnym rynku jest niezwykle niepokojąca. Co ważne – szanse na jej szybką poprawę są bardzo niewielkie.

Przedsięwzięte przez duże firmy środki, mające cel głównie oszczędnościowy i wprowadzone szczególnie w wysoko rozwiniętych krajach, wpłynęły negatywnie na tworzenie nowych miejsc pracy. Sytuacja najprawdopodobniej ulegnie pogorszeniu z powodu spowolnienia wzrostu globalnej gospodarki, oraz większej ilości nowych osób wchodzących na rynek pracy.

Wysokie bezrobocie to problem nie tylko USA czy UE, ale i innych potęg gospodarczych. W swoim ostatnim raporcie MOP zakomunikował, iż prawdopodobnie ponad 80 milionów ludzi, którzy w najbliższym czasie wejdą na rynek pracy, nie znajdzie zatrudnienia. Światowa gospodarka nie będzie rozwijać się w wystarczającym tempie w ciągu najbliższych kilku lat. Będzie to powodem zarówno jeszcze większego deficytu miejsc pracy, jak i samego jej spowolnienia.

Raport MOP powstał w momencie, gdy niektóre z największych krajów w Strefie Euro, w obliczu trwającego kryzysu zadłużenia, zaczęły ostro ciąć wydatki rządowe. Agencja wypowiedziała się krytycznie na temat podjętych przez europejskie rządy działań oszczędnościowych. Zaznacza też, że gdyby udało się obniżyć deficyt budżetowy, wpłynęłoby to na wzrost gospodarczy, a w rezultacie na rynek pracy.

Zobacz: Pieniądze to nie wszystko… >>

Co ważne, dane w z ostatnich dwóch tygodni pokazują, że stopa bezrobocia w Hiszpanii może osiągnąć nowy, rekordowy poziom – 24,4% z wynikiem na koniec marca. UE wchodzi więc w nową, przysparzającą jeszcze więcej problemów gospodarczych fazę. Szacuje się, że ponad 40% osób poszukujących pracy w rozwiniętych krajach nie mogła jej znaleźć przez ponad rok. Dodatkowo bezrobocie wśród młodzieży cały czas rośnie zarówno w państwach rozwiniętych jak i rozwijających się gospodarkach, co można uznać za stałą tendencję przynoszącą daleko idące konsekwencje, w tym utratę wielu umiejętności oraz motywacji. Prowadzi do spadku kapitału ludzkiego. W przyszłości tendencje te mogą doprowadzić do zwiększenia społecznego niezadowolenia, rozruchów, chorób oraz – walk.

~KW  ~AK

Źródła:
www.bbc.co.uk | www.facenfacts.com
0 0 votes
Article Rating
2
0
Would love your thoughts, please comment.x