Zarabianie na spadkach większości osób wydaje się niemożliwe. Wielu twierdzi, że inwestując na giełdzie liczą się wyłącznie wzrosty procentowe. Marzenie jednak może być zrealizowanie dzięki możliwości inwestowania na Forexie. Dotychczas rynek walutowy był niestety zamknięty dla mniejszych graczy, mogły w nim zaistnieć jednie banki, fundusze inwestycyjne, duże przedsiębiorstwa, zamożni inwestorzy. Obecnie bramy Forexa są otwarte nawet dla osób indywidualnych. Już teraz banki zaczynają oferować możliwość zagrania na światowym rynku bez wkładania w inwestycję kapitału początkowego.

Forex?

Forex (Foreign Exchange) obecnie stanowi największy rynek finansowy na świecie, gdzie wielkość dziennych obrotów przekracza 1,9 biliona USD (!). Dodatkowo zaliczany jest do rynków pozagiełdowych (Over the Counter) – składa się z sieci połączonych ze sobą łączy telefonicznych i elektronicznych systemów obrotu banków, brokerów, przedsiębiorstw, inwestorów indywidualnych. Nie ma też określonego miejsca usytuowania (brak fizycznej lokalizacji rynku walutowego). Funkcjonuje 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu.

Rynek Forex należy do bardzo szybko zmieniających się rynków, co umożliwia zarobienie dużych kwot w krótkim czasie. Przy inwestowaniu pieniędzy na wymienionym rynku należy przede wszystkim uwzględnić dane dotyczące wzrostu gospodarczego, inflacji, stóp procentowych (czyli uwzględnienie całej makroekonomii). Tylko odpowiednie zaplecze informacyjne umożliwia zastosowanie strategii, które zagwarantują zysk. Niewątpliwymi zaletami jest łatwy dostęp (Internet), wysoka płynność, możliwość zarabiania zarówno na spadkach jak i wzrostach (!), możliwość inwestowania w każdym momencie.

Gracze

Współcześnie Forex gromadzi olbrzymią liczbę różnorodnych uczestników. Płynność rynku powoduje, że manipulacje banków centralnych czy największych przedsiębiorców jest praktycznie niemożliwe (w przypadku mniejszych giełd mogą występować manipulacje, czyli celowe podnoszenie lub zmniejszanie wartości danych akcji). Na wyniki wpływa jedynie zachowanie większości uczestników i nawet liczący się na giełdzie gracze nie są w stanie tego zmienić. Inwestowanie polega na odczytaniu tendencji uczestników i włożeniu odpowiedniego kapitału na wybrany rynek. Decyzje oparte są na analizie danych rynkowych.

Zobacz: Subiektywny ranking najlepszych przedsiębiorców >>

Obecnie wśród graczy można wyróżnić uczestników stosujących różną taktykę inwestowania: zabezpieczających, spekulantów, arbitrażystów, animatorów rynku. Pierwszą grupę stanowią przedsiębiorstwa eksportowo-importowe lub finansowane walutami obcymi oraz prywatni inwestorzy. Spekulanci inwestują w różnicach cen kontraktów terminowych (firmy i osoby prywatne). Arbitrażyści to inwestorzy, którzy dysponują bardzo dużym kapitałem i zazwyczaj zawierają transakcje jednocześnie na kilku rynkach, by wykorzystać różnicę walutową. Do ostatniej grupy zaliczamy instytucje pośredniczące: banki, brokerów, dealerów walutowych, internetowe platformy obrotu itp. Każdy może obrać własną strategię i dostosować ją do swojego zaplecza finansowego.

Gra warta świeczki

Inwestowanie na rynku wymiany walutowej Forex jest bardzo mocno spekulacyjne i może zapewnić naprawdę duże zyski osobom, która są obeznane z rynkiem finansowym oraz walutowym i które są w stanie zrozumieć wszelkie rodzaje ryzyka (możliwość straty wszystkich oszczędności). Wysoka płynność, opcja zarabiania na spadkach i wzrostach oraz możliwość inwestowania w każdym momencie, nie wspominając o możliwości zwielokrotnienia swojego kapitału w przeciągu godziny, należą do niewątpliwych korzyści wynikających z udziału w Forexie.

W przypadku decyzji o uczestnictwie w rynku walutowym, warto najpierw zacząć grę na wirtualnym koncie. Pomoże to obeznać się z mechanizmami działania, możliwościami oraz stworzyć własne strategie rozwoju dzięki aktywnym obserwacjom rynek. Konto demo pozwala ćwiczyć i uczyć się zarabiania na rynku Forex, nie ryzykując żadnych realnych pieniędzy. Wartość zysków zależy od wiedzy oraz umiejętności. Brak odpowiednich kompetencji wyklucza zyski. Z pewnością ułatwione zadanie będą miały osoby, które inwestują na normalnej giełdzie. Forex może być bardzo opłacalny, ale wymaga wiedzy i obycia na giełdzie, dlatego przystąpienie do rynku walutowego może wymagać czasu, ale też może przynieść ogromne zyski.

Zobacz: Prostota na wagę złota >>

Zapraszamy również do zapoznania się z darmową publikacją „Wprowadzenie do gry na Giełdzie Walutowej Forex” znajdującą się na stronie: http://www.forex-nawigator.biz/

Słowniczek Forexa:

OTC (Over The Counter)- pozagiełdowy, niescentralizowany rynek finansowy, łączący banki oraz instytucje finansowe, zainteresowane obrotem instrumentami finansowymi.
Dźwignia finansowa- mechanizm pozwalający na generowanie dużych zysków przy relatywnie małej zainwestowanej kwocie.
Depozyt zabezpieczający- wartość środków wymagana do otwarcia transakcji.
Ask- cena, po której dokonuje się kupna danego instrumentu.
Bid- cena, po której dokonuje się sprzedaży danego instrumentu.
Spread- różnica pomiędzy ceną kupna (Ask) i sprzedaży (Bid).
Kwotowanie- to dwie ceny Bid i Ask, dające informację na temat aktualnych ofert kupna (Cena Bid) oraz ofert sprzedaży (Cena Ask) na rynku.
Pips- podstawowa jednostka miary cen na rynku Forex. 1 pips odpowiada 0,0001 ceny pary walutowej. Coraz częściej kwotowania na rynku FOREX są podawane z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku (0,1 pipsa).
Figura- 100 pipsów.
Lot- określenie wartości kontraktu, używane na rynku walutowym. Lot to 100.000 jednostek waluty bazowej (Mini lot = 10.000 j.w.b.; Mikro lot = 1.000 j.w.b.).
Instrument pochodny- instrument, którego cena uzależniona jest od ceny innego instrumentu (instrumentu bazowego).
CFD – Contract For Difference (kontrakt na różnice kursowe)- instrument pochodny, pozwalający zarabiać zarówno w przypadku wzrostów, jak i spadków instrumentu bazowego przy niewielkim zaangażowaniu kapitału.

~OM

Źródła:

www.forex-nawigator.biz

trader.aliorbank.pl

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x