Data i miejsce: 11 października 2012 r., Internet

Opis wydarzenia:

Serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji panelowej pt. IT BIZNESMIKSER, która odbędzie się 11 października 2012 w budynku głównym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej 1 w Krakowie, w godzinach od 10.00 – 14.00. Organizowana przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA dyskusja jest jednym z elementów tegorocznej edycji Festiwalu Innowacji, którego celem jest promowanie przedsiębiorczych postaw, propagowanie współpracy nauki z biznesem oraz zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony własności intelektualnej.

IT BIZNESMIKSER to spotkanie branżowe ludzi posiadających innowacyjne pomysły na biznes z właścicielami funkcjonujących firm oraz przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu. Celem wydarzenia jest budowanie relacji biznesowych wśród osób zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w branży „IT”. W trakcie dyskusji panelowych poruszone zostaną zagadnienia związane z modelowaniem biznesowym oraz pozyskaniem zewnętrznego finansowania. Spotkanie będzie okazją do przedstawienia swojego pomysłu, nawiązania współpracy oraz zbudowania relacji biznesowych, które dzięki pomocy MARR, będą miały szansę zaowocować jako nowy, innowacyjny biznes. Liczymy, że Państwa doświadczenia związane z branżą IT przyczynią się do podniesienia wartości merytorycznej wydarzenia. W dyskusji panelowej zadeklarowało swój udział wielu gości reprezentujących zarówno środowisko przedsiębiorców, naukowców oraz pomysłodawców dla których innowacje stanowią ważny element rozwoju. Forma spotkania będzie umożliwiała swobodną wymianę poglądów oraz doświadczeń co mamy nadzieję przełoży się na praktyczne aspekty budowania i prowadzenia biznesu w branży IT. W załączeniu przesyłamy ramowy program według którego prowadzona będzie dyskusja.

Z uwagi na duże zainteresowanie wydarzeniem prosimy o przesłanie Państwa deklaracji uczestnictwa najpóźniej do dnia 7 października 2012 r. na adres: jakub.holysz@marr.pl lub maciej.przebinda@marr.pl.

Link do wydarzenia http://www.marr.pl/miksujemy-innowacyjne-pomysly-z-biznesem.html