Stworzenie dobrego biznesplanu to bardzo ważny element startu każdej nowej inwestycji. Dzięki niemu można w jasny i przejrzysty sposób przedstawić swój pomysł potencjalnym inwestorom i kontrahentom. Jest to również niezbędny dokument, gdy staramy się dostać kredyt lub unijne dofinansowanie. Biznesplan ma też duże znaczenie dla samego przedsiębiorstwa, ponieważ ułatwia podjęcie trafnej decyzji odnośnie inwestycji. Łatwiej jest zrezygnować z pomysłu, gdy jest on jeszcze w postaci papierowej, niż w momencie, gdy już zainwestujemy w niego pieniądze. Jak zatem napisać biznesplan, aby stanowił solidną podstawę naszego przedsięwzięcia i ułatwiał osiągnięcie założonych celów?

Właściwie skonstruowany biznesplan musi być przede wszystkim wiarygodny i przedstawiać faktyczną sytuację, w jakiej znajduje się nasza firma. Gdy założymy w nim ponadprzeciętne zyski – stracimy wiarygodność i trudno nam będzie przekonać partnerów biznesowych do zainwestowania w nasz pomysł. Stworzony dokument powinien zawierać odpowiedzi na podstawowe pytania, które zadaje sobie każdy przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności. Przede wszystkim: należy wiedzieć, czy nową inwestycję możemy realizować przy danych środkach i w określonych warunkach. Następnie, czy takie działanie jest opłacalne i czy firma posiada wystarczająco dużo pieniędzy. Jeśli nie, należy zastanowić się, skąd je pozyskać.

ZOBACZ: Biznesman vs. Biznesman przez telefon >>

Choć biznesplan powinien zawierać rzetelne analizy finansowe, równie ważne jest, aby znalazły się w nim informacje o ludziach, którzy będą się nowym przedsięwzięciem zajmować. Bywa, że takie dane są dla inwestorów ważniejsze. Warunki panujące na rynku są bardzo dynamiczne i mogą zmienić się w każdej chwili. Jeśli zaangażujemy do naszego biznesu doświadczony zespół osób, który wcześniej pracował już nad podobnymi projektami, mamy większe prawdopodobieństwo, że poradzi on sobie nawet w niesprzyjających warunkach rynkowych. Tym samym zwiększamy swoje szanse na pozyskanie pieniędzy. Równie ważną rzecz stanowi wybór odpowiedniego produktu. Powinien on posiadać unikalne cechy, które dają realną możliwość rozwoju firmy oraz uzyskania przewagi konkurencyjnej. Wszystko to musimy oczywiście klarownie przedstawić na papierze. Każde przedsiębiorstwo i inwestycja jest inna, więc nie ma dwóch identycznych biznesplanów. Istnieją jednak elementy, które powinien zawierać każdy tego typu dokument.

Biznesplan można podzielić na trzy typy: wstępny, wewnętrzny i pełny. Pierwszy z nich nazywany jest również miniplanem i zawiera krótki opis podstawowych elementów takich jak: charakterystyka firmy, cele, zespół, produkt, klienci oraz analizy finansowe tylko na pierwszy rok. Zadaniem takiego dokumentu jest sprawdzenie zainteresowania inwestorów, ustalenie najważniejszych kroków koniecznych do rozpoczęcia działalności oraz zorientowanie się, czy w ogóle warto rozpoczynać dany projekt.

ZOBACZ: Przepis na sukces?>>

Biznesplan wewnętrzny tworzy się głównie na potrzeby firmy. Zamiast opisów zawiera on najważniejsze informacje przedstawione w punktach, ograniczone do zakresu jednego działu, dla którego został sporządzony. Jego cel to przede wszystkim uaktualnienie założeń oraz pozyskanie zasobów potrzebnych na nową inwestycję z własnego przedsiębiorstwa.

Ostatnią i najbardziej obszerną formą biznesplanu jest typ pełny. Jego stworzenie konieczne jest przy staraniu się o kredyt bankowy lub inne dotacje. Stanowi on również podstawę do dalszej działalności.

Co powinno znaleźć się w takim dokumencie, aby ułatwił nam on osiągnięcie naszych celów?

Streszczenie

Na początku każdego biznesplanu musi znajdować się jego streszczenie. Tworzymy je po napisaniu całego dokumentu i zawieramy w nim opis inwestycji, cel napisania biznesplanu oraz opis poszczególnych jego działów. Streszczenie musi być skonstruowane w sposób jasny i interesujący, ponieważ ma na celu zachęcić do zapoznania się zresztą projektu.

Rozdział I – nasz projekt

Pierwszy rozdział biznesplanu powinien być poświęcony charakterystyce projektu. Mówimy w nim, skąd wziął się pomysł na daną inwestycję i jakie motywy kierowały nami przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu akurat takiej, a nie innej działalności. W tym miejscu mamy okazję przekonać inwestorów do samej idei naszej inwestycji. Informujemy ich więc o misji firmy i celach, zarówno tych krótkookresowych jak i długoterminowych, do których dodajemy konieczne dane liczbowe i zakładany czas realizacji.

Musimy zamieścić również podstawowe dane o produkcie. Podajemy jego nazwę wraz z uzasadnieniem naszego wyboru. Stanowi ona niezwykle ważne narzędzie marketingowe, ponieważ w dużej mierze to od niej zależy zainteresowanie klienta. Następnie umieszczamy informacje dotyczące formy prawnej naszego przedsiębiorstwa oraz sposobu rozliczania się z podatku dochodowego. Biznesplan musi zawierać również siedzibę firmy i wszystkich jej oddziałów.

ZOBACZ: Okularnik w pracy >>

Nie można zapomnieć również o zamieszczeniu informacji o właścicielach – ich wykształceniu, doświadczeniu w prowadzeniu biznesu, zakresu obowiązków oraz posiadanych udziałach w firmie. W tym rozdziale powinny znaleźć się też dane dotyczące przyszłych pracowników, takie jak opis planowanych stanowisk, wymagane kwalifikacje i charakterystyka procesu rekrutacji.

Rozdział II – nasza działalność

Kolejny rozdział biznesplanu dotyczy przedmiotu naszej działalności, a więc konkretnej usługi lub towaru. W tym miejscu zawieramy szczegółowy opis zawierający wygląd, właściwości, cenę oraz unikalne cechy produktu. Charakterystyka produktu powinna wykazywać, co wyróżnia przedmiot naszej inwestycji na tle konkurencji, pokazać jakie korzyści odniesie klient po jego zakupie. Można też zamieścić informacje na temat technologii produkcji. Czym bardziej szczegółowy opis będzie zawierał nasz biznesplan, tym większa szansa, że zainteresujemy inwestorów.

Rozdział III – analiza rynku i informacje o środowisku firmy

Następny rozdział to jeden z najważniejszych elementów naszego biznesplanu, głównie z punktu widzenia osób planujących w nasz produkt zainwestować. Dotyczy on analizy rynku i zawiera informacje na temat środowiska, w którym działa nasze przedsiębiorstwo oraz jego miejsce w łańcuchu dystrybucji, czyli pośród dostawców, odbiorców i konkurentów. Musimy tu wykazać, że nasze wybory są najlepsze – umieszczamy więc wiarygodną analizę i wnioski dotyczące każdej z wymienionych grup.

Przy opisie pierwszej z nich najistotniejsze jest wykazanie, że dostarczane przez kontrahentów produkty są najlepsze dla naszej inwestycji. Wykazujemy więc siłę przetargową dostawców oraz stopień uzależnienia firmy od ich oferty.

Dużo miejsca w naszym biznesplanie powinniśmy poświęcić również na dokładną analizę potencjalnych odbiorców naszego produktu, a więc targetu, do którego chcemy dotrzeć. Ujmujemy więc ich cechy demograficzne. Przede wszystkich wiek, płeć, wielkość miasta w jakim żyją, styl życia, status materialny. Określamy również jednostkę konsumpcyjną, a więc określamy, czy nasz towar kierowany jest do małżeństw, par czy osób samotnych. W opisie powinny znaleźć się w również informacje, w jaki sposób odbiorcy dokonują zakupu oraz jakie warunki powinny zaistnieć, aby się na niego zdecydowali.

W naszym biznesplanie musimy opisać też konkurencję. Koncentrujemy się tu głównie na wykazaniu naszej przewagi nad innymi przedsiębiorcami z branży. Opisujemy więc cechy i właściwości, które zapewnią nam sukces.

ZOBACZ: Pozycja ma znaczenie? >>

Rozdział IV – charakterystyka branży

W przygotowywanym dokumencie musi znaleźć się również charakterystyka branży. Przedstawiamy więc krótko jej historię, stadium rozwoju oraz wszelkie bariery wejścia i wyjścia – prawne i kapitałowe. Informujemy też, jakie są czynniki sukcesu oraz ryzyko związane z działalnością oraz ewentualne hamulce rozwoju. Uwzględniamy też aspekt geograficzny rynku. Wszystkie zamieszczone przez nas dane potwierdzamy oczywiście odpowiednimi, wiarygodnymi źródłami.

Rozdział V – analiza SWOT

Ostatni element naszego biznesplanu powinna stanowić analiza SWOT. Określamy w niej szanse naszej firmy oraz potencjalne zagrożenia, jakie może ona napotkać podczas wykonywania nowego projektu. Prezentujemy dodatkowo jej mocne i słabe strony. Informujemy o naszej strategii marketingowej i sprzedażowej oraz harmonogramie zaplanowanych działań, który przygotowuje się zwyczajowo na 5 lat do przodu. Dokonujemy także analizy finansowej – na jej podstawie inwestorzy podejmą decyzję o przekazaniu pieniędzy na nasz projekt. Musi więc być ona jak najbardziej wiarygodna. Nie może zawierać żadnych zafałszowanych danych i prognoz nieuwzględniających tendencji rynkowych.

Do stworzonego przez nas biznesplanu możemy dodać załączniki w postaci kopii umów czy wykorzystanych przez nas badań marketingowych. Dzięki temu zwiększymy swoją wiarygodność i szanse na powodzenie naszej inwestycji.

~KB

Źródła:

www.inwestycje.pl | www.bankier.pl | www.plan-na-biznes.eu
0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x