Dla przedsiębiorców, którzy swoją działalność głównej mierze opierają na przedstawicielach
handlowych niezwykle ważną rolę odgrywają nie tylko wydatki związane z eksploatacją auta,
ale również czas dojazdu. W dobie galopującego konsumpcjonizmu istotny wpływ na zyski
firmy ma terminowa realizacja celów. Jak odpowiednio zoptymalizować trasy oraz zarządzać
flotą dostępnych pojazdów?

Na kilka sposobów

Optymalizacja koszów ponoszonych na flotę aut firmowych oraz maksymalne ich wykorzystanie jest jedną
z najważniejszych kwestii poruszanych przez fleet managerów. To właśnie do nich należą zadania związane
z rozliczaniem kosztów poniesionych na paliwo, serwis, naprawy czy też materiały eksploatacyjne. Istnieje
kilka sposobów na kontrolowanie wydatków poniesionych na służbowe auta. Jednym z nich jest możliwość
korzystania z auta firmowego tylko i wyłącznie w godzinach pracy. Wiele firm daje swoim pracownikom
do dyspozycji samochód, którym mogą przemieszczać się w ramach wykonywania swoich zadań służbowych tylko w godzinach pracy pomiędzy np. 9.00 a 17.00. Metoda ta najczęściej jest stosowana, gdy zakres obowiązków pracowników nie wiąże się z częstymi podróżami. Innym z kolei sposobem jest analiza
wydatków na podstawie danych pochodzących z kart paliwowych. Jednak znaczna część właścicieli firm,
którzy posiadają klika aut najczęściej wybiera monitoring GPS pojazdów. Oczywiście zaopatrzenie firmy w
profesjonalne oprogramowanie stanowi dodatkowy koszt. Jednak jest to nieunikniona inwestycja, jeśli firma chce mieć pełną kontrolę nad swoimi wydatkami.

Mniej paliwa, większy zysk

Systemy i urządzenia GPS są niemal standardem wyposażenia każdego firmowego auta i jak się okazuje nie zawsze jest on skrzętnie ukrywany przed pracownikami, gdyż wielu pracodawców decyduje się na zakup
monitoringu pojazdów przede wszystkim po to, aby móc dokładnie zoptymalizować trasy jakimi poruszają się kierowcy. Takie rozwiązanie daje możliwość racjonalnego doboru tras bądź ich korekty. Jest ono także
wygodne ze względu na możliwość natychmiastowej reakcji. Oszczędzamy w ten sposób nie tylko czas, ale
i wydatki związane z kosztami poniesionymi na paliwo. Jest to możliwe m. in. na podstawie analizy
wygenerowanych raportów. – Nasz system monitoringu oferuje możliwość definiowania i zarządzania Miejscami i Strefami istotnymi dla danego pojazdu. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna przy weryfikacji odwiedzin stałych kontrahentów – mówi Małgorzata Słodownik manager działu handlowego monitoringu pojazdów Flotis.pl. – Dla każdego pojazdu można określić Strefę i Miejsce jego obowiązywania, którą następnie można dowolnie edytować i/lub usunąć określone wcześniej dla tej funkcjonalności parametry – dodaje M. Słodownik. Warto zaznaczyć, że rozwiązanie takie jak monitoring pojazdów pozwala też na kontrolę czasu pracowników, jego efektywnego wykorzystywania czy weryfikowania wykonania zadań. Operatorzy i dostawcy programów do zarządzania flotą pojazdów do dyspozycji oddają wiele wariantów usług. Wielu przypadkach użytkownik systemu monitoringu pojazdów ma możliwość uruchomienia alertów (powiadomień) w przypadku przekroczenia granic strefy (wyjazd i wjazd do strefy) czy też gdy pojazd nie odwiedzi wyznaczonego miejsca.

Źródło: Flotis.pl

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x