Specjaliści od zarządzania wciąż wymyślają nowe sposoby na poprawę funkcjonowania firmy. Mimo że powstało już wiele struktur organizacyjnych wciąż najpopularniejszą z nich jest struktura liniowa. Do jej zalet należy przede wszystkich możliwość szybkiego podejmowania decyzji, indywidualna odpowiedzialność oraz łatwość przejrzystego ustalania zakresów kompetencji i obowiązków.

To wszystko można osiągnąć dzięki jasno sprecyzowanej hierarchii. Na jej przykładzie bardzo łatwo pokazać, kto jest kim w firmie.

 hierarchia w biurze Na szczycie

Najwyższe miejsce w firmowej hierarchii ma zarząd. Dotyczy to jednak tylko tych przedsiębiorstw, które są spółkami kapitałowymi, ponieważ organ ten zajmuje się ich prowadzeniem i reprezentowaniem. Może składać się z jednej lub kilku osób.

Zobacz: NFZ wychodzi z XIX wieku? >>

Do głównych zadań zarządu należy prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych. Jeden z najważniejszych obowiązków tego organu to też konieczność uzupełniania księgi udziałów, czyli dokumentu, do którego trzeba wpisywać dane wszystkich udziałowców oraz przysługujące im prawa. Zarząd ma również obowiązek aktualizacji danych w rejestrach KRS, NIP i REGON.

Często zdarza się tak, że prezes zarządu jest jednocześnie twarzą firmy. Z tego powodu powinien szczególnie dbać o swój wizerunek. Gdy jest on negatywny ma to zazwyczaj wpływ na niekorzystne postrzeganie całego przedsiębiorstwa.

Drugie miejsce

W małych firmach funkcje zarządu przejmuje dyrektor, zwany też prezesem. To on zarządza firmą oraz odpowiada za jej ogólną politykę. Ze względu na bardzo dużą liczbę obowiązków ma zazwyczaj swoich zastępców. Zajmują się oni mniejszymi, powierzonymi im działami. Dyrektorzy muszą być osobami charyzmatycznymi i zdecydowanymi, aby skutecznie kierować podległymi im pracownikami.

W dużych przedsiębiorstwach dyrektor podlega często pod zarząd i może zostać przez niego odwołany.

Kierujący działem

Bezpośrednio pod dyrektorami w biurowej hierarchii znajdują się kierownicy działów. Taka osoba zarządza kilkoma szeregowymi pracownikami zatrudnionymi w sekcji, którą się zajmuje. Kierownik pośredniczy w kontaktach między szczeblem dyrektorskim, a podległymi pod niego osobami. To jemu dyrektor powierza wykonanie zadań, a on rozdziela je pomiędzy swoich pracowników.

Zobacz: Pomostówka za pracę w stresie >>

Odpowiedzialność za poprawne funkcjonowanie działu ponosi kierownik i to wobec niego dyrektor może wyciągnąć konsekwencje służbowe.

Fundament działania

Najniższe miejsce w hierarchii zajmują szeregowi pracownicy. Bez nich żadna firma nie mogłaby poprawnie funkcjonować. Do podstawowych obowiązków pracowników należy sumienne wykonywanie swojej pracy i stosowanie się do poleceń przełożonego. Muszą oni przestrzegać ustalonego czasu pracy oraz regulaminu. Gdy osoby zatrudnione niewłaściwie wykonują swoje zadania, pracodawca ma prawo zastosować wobec nich kary służbowe.

Nie oznacza to, że zatrudniający nie posiada żadnych obowiązków. Prawo nakazuje mu m.in. zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz umożliwić im podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Słabe punkty

Zachowanie ścisłej hierarchii w firmie niewątpliwie ułatwia zarządzanie poszczególnymi jej komórkami. Zorganizowanie struktury przedsiębiorstwa w ten właśnie sposób ma jednak pewne wady. Przede wszystkim charakteryzuje się on bardzo małą elastycznością działania, a tym samym uniemożliwia pełne wykorzystanie indywidualnego potencjału szeregowego pracownika.

Zobacz: Polska znowu dołem >>

Z tego powodu, strukturę organizacyjną powinniśmy zawsze dostosować do specyfiki naszej firmy. Czasem lepszym pomysłem jest rezygnacja z hierarchii. Gdy damy pracownikom większą swobodę działania, łatwiej będzie im wykorzystać swoje indywidualne umiejętności. Oczywiście – z korzyścią dla firmy.

~KB

Źródła: 1 | 2 | 3

 Źródła: E-prawnik.pl | Asp.waw.pl | PNSE.edu.pl

 

0 0 votes
Article Rating
2
0
Would love your thoughts, please comment.x