Dochody z turystyki to dla wielu krajów na świecie niezwykle istotny element PKB. Świadczy o ogólnej atrakcyjności kraju oraz rokuje na korzystną sytuację lokalnej przedsiębiorczości. Dla mieszkańców rejonów turystycznych stały napływ turystów oznacza rozwój małych firm oraz zmniejszenie się bezrobocia. Gdy sytuacja staje się niekorzystna, regiony te popadają w kryzys, który odbija się na całej strukturze kraju.

W roku 2011 przyczyniło się to do pogorszenia standardu życia przede wszystkim Egipcjan – ich dochód z turystyki spadł o ponad 33%. Polska natomiast poszczycić się może wzrastającą tendencją – szacuje się, że w roku 2012 Polskę odwiedzi ponad 14,3mln turystów – 8% więcej niż w roku ubiegłym. Perspektywy dla lokalnych biznesów również rosną. Jak powiedział Wiesław Piegnat, dyrektor Warszawskiej Izby Turystyki, w jednym z wywiadów udzielonych polskiemu radiu, organizacja EURO 2012 z pewnością przełoży się na wzrost zainteresowania naszym krajem w najbliższych latach.

Zobacz: Porządki przed urlopem >>

Od kilku lat największe wpływy z turystyki osiągają Stany Zjednoczone, Hiszpania, Francja, Włochy i Chiny. Wielka piątka, jak można by powiedzieć, utrzymuje silną pozycję jeśli chodzi o dochody z sektora turystycznego. W 2011 roku na turystyce Stany Zjednoczone zarobiły ponad 116,3 mln USD, Hiszpania 59,9 mln, Francja 53,8 mln, Chiny 48,5 mln, a Włochy 43 mln. Na kolejnych pozycjach uplasowały się kolejno: Niemcy, Wielka Brytania, Australia. Dla porównania, wpływy Polski plasowały się w okolicach 9,5 mln w 2009, ponad 10,39 mln w 2010, a w 2011 – 11 mln.

Mimo globalnego kryzysu i wzrastających cen towarów, turystyka światowa zdaje się utrzymywać na stabilnym poziomie. Ogólny dochód z turystyki wyniósł w roku 2011 ponad 983 mln – 43 mln więcej niż w roku ubiegłym. Jak podaje ostatni raport ETC, wiele rejonów odnotowuje wzrastającą ilość przyjazdów w celach turystycznych – Europa Zachodnia i Środkowa utrzymują korzystny poziom, Stany Zjednoczone podnoszą się z wolna po spadku z 2010 roku, a Japonia stopniowo zaczyna odbudowywać swoją pozycję. Najwięcej turystów w roku 2011 odwiedziło Europę – ponad 79,5 mln, na drugim miejscu uplasowała się Ameryka Północna, a na trzecim – Azja. Najchętniej odwiedzanymi krajami w minionym roku były kolejno: Francja, Stany Zjednoczone i Chiny.

~MN

Źródła:

www.intur.com.pl | www.etc-corporate.org | www.weforum.org | www.polskieradio.pl | wiadomości.wp.pl | en.wikipedia.org

0 0 votes
Article Rating
2
0
Would love your thoughts, please comment.x