Każdy z nas, kto w ostatnich latach poszukiwał pracy z pewnością trafił na enigmatyczne nazwy stanowisk. O ile osoby władające angielskim z łatwością odnajdą się w tym ofertowym labiryncie, o tyle ci, którzy uczyli się innych języków mogą mieć kłopot. Wiele firm wystawia ogłoszenia z anglojęzycznymi nazwami zawodów tylko dlatego, że… brzmi to bardziej „światowo”, niekoniecznie z powodu faktycznego wymogu znajomości tego języka. Byłoby szkoda gdyby okazja na dobrą pracę przeszła ci koło nosa, dlatego prezentujemy krótki słowniczek nazw najbardziej popularnych stanowisk. 

Account manager – tę nazwę trudno przetłumaczyć. Nad Wisłą jej odpowiednik to „opiekun klienta”, który jest odpowiedzialny za całość rozliczeń z danymi klientami. Jest to osoba, która zajmuje się utrzymywaniem relacji z nimi, przekazywaniem ich zleceń i uwag do poszczególnych działów.

CEO – chief executive officer – to po prostu szef, osoba, która zajmuje w firmie najwyższe stanowisko, zwykle dyrektora lub prezesa. Jego obowiązki to kreowanie, wdrażanie i kontrolowanie krótko- i długoterminowej strategii firmy (np. strategii marketingowej, finansowej, inwestycyjnej, sprzedażowej). To on tworzy wizję przedsiębiorstwa i zarządza ludźmi.

Customer Relationships Manager – spotykany jest także skrót nazwy tego stanowiska CRM – Manager ds. zarządzania relacjami z klientem. Zajmuje się łańcuchem dostaw, a także analizą wdrażanych systemów, zapewnieniem zgodności procedur i innych przepisów zarówno wewnętrznych danej firmy, jak i zewnętrznych uregulowań, przygotowywaniem raportów na potrzeby statystyczne oraz konkretnego zapotrzebowania (np. na zlecenie klienta), współpracą z kooperantami i poddostawcami, prowadzeniem szkoleń dla użytkowników, uczestnictwo w konferencjach, sympozjach i szkoleniach.

Credit analyst – analityk kredytowy – ocenia ryzyko kredytowe firmy lub grupy firm z danej branży, przygotowuje analizy branżowe, a także wnioski i pozostałą dokumentację kredytową. Zazwyczaj jest to ekonomista, współpracujący z doradcami kredytowymi.

Database Manager – kierownik ds. baz danych – Do jego obowiązków należą: opieka nad bazą danych, doradzanie użytkownikom bazy (klientom zewnętrznym i wewnętrznym), zarządzanie zespołem osób pracujących bezpośrednio z bazą danych, monitorowanie i analiza jakości i ilości wprowadzanych danych, zapewnienie zgodności procedur i innych przepisów.

ERP Systems Consultant – doradca ds. systemów wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem – osoba odpowiedzialna za przygotowanie klientów przed wdrożeniem systemu ERP, wdrażanie systemów ERP obejmujących modułowo poszczególne działy zarządzania przedsiębiorstwem (np. finansów, produkcji, zasobów ludzkich, logistyki).

Help desk manager – kierownik biura informatycznego – Jego zadanie to konsultacje dla klientów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zarządzanie zespołem osób, monitorowanie i analiza jakości pracy podwładnych oraz zastosowanych rozwiązań technicznych mających usprawnić i zapewnić nieprzerwane działanie wszystkich systemów.

Key Account Manager – kierownik ds. kluczowych klientów – również opiekuje się klientami, jest to jednak wstępne stanowisko kierownicze, wyższe niż Account Manager. Zajmuje się zarządzaniem projektami i procesami. Jeśli firma ma wielu handlowców to również koordynuje ich pracę.

Land Development Director/ Real Estate Director – dyrektor ds. nieruchomości – Możemy go spotkać w firmach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, budowlanych i deweloperskich. Do jego obowiązków należy kompleksowy proces inwestycyjny – pozyskiwanie i zarządzanie terenami, budynkami, negocjacje dotyczące przejęcia terenów/obiektów bądź ich rozwoju. Prowadzi też badania potencjału danego terenu i opracowuje analizy dla zarządu firmy.

PR Manager – kierownik ds. kontaktów z otoczeniem firmy – odpowiada za wizerunek firmy oraz kontakty z mediami. Kieruje też kampaniami reklamowymi i promocyjnymi firmy, a także pełni kluczową rolę w sytuacji kryzysu. Na co dzień może się także zajmować opracowywaniem materiałów publikowanych na stronie internetowej przedsiębiorstwa lub w intranecie.

Research and Development Manager (R&D Manager) – kierownik ds. badań i rozwoju – opracowuje i wprowadza nowe procesy, produkty czy usługi, bierze udział we wszystkich stadiach powstawania produktów lub usług – od badań właściwych, przez planowania, rozwój i wdrożenie, do kontroli finalnej, przygotowywanie i testowanie produktów i procesów.

Sales director – dyrektor sprzedaży – Sales Director jest kierowniczym stanowiskiem, zajmująca je osoba zarządza zespołem sprzedaży (zajmuje się podziałem pracy dla handlowców, ich motywowaniem, ale również sprzedażą).

~DAR

Źródła: gazetapraca.pl

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x