Dawniej, tytuł magistra znaczył bardzo wiele. W dzisiejszych czasach jego wartość znacznie zmalała.  Nie wystarczy dyplom ukończenia studiów, by zdobyć wymarzone zatrudnienie.  Aby osiągnąć sukces na rynku pracy, konieczne jest dalsze inwestowanie w wykształcenie oraz ciągłe poszerzanie i zdobywanie nowych umiejętności. Rozwijanie kwalifikacji jest możliwe między innymi dzięki studiom podyplomowym, gwarantującym dużą dawkę przydatnej wiedzy w stosunkowo krótkim czasie.

Studia podyplomowe to sposób na podwyższanie kompetencji osób, które studia wyższe mają już za sobą. Tę formę kształcenia wybierają zazwyczaj ci, którym zależy na wzroście własnej konkurencyjności na rynku pracy. Nie wszyscy rekrutujący na studia podyplomowe są jednak dopiero na etapie poszukiwań zatrudnienia.  Istnieje duża grupa osób, która już posiada pracę, a mimo to chce się rozwijać. Czasem jest to wynik własnych ambicji, a czasem wymogów pracodawcy.

Znowu na uczelni

Studia podyplomowe są jedną z popularniejszych metod zwiększania szans na dobrą pracę. Pomagają budować poczucie własnej wartości oraz tworzyć konkurencję na rynku zawodowym.  Ponadto pozwalają na specjalizowanie się w konkretnej dziedzinie. Prowadzone są w praktyczny sposób, dzięki czemu absolwenci zdobywają konkretne umiejętności, bardzo cenne w obecnej bądź przyszłej pracy.

Dla kogo  „podyplomówki”?

Zgodnie z nazwą studia podyplomowe, mogą rozpocząć osoby posiadające już wykształcenie wyższe, tj. tytuł magistra, inżyniera lub licencjata. Niektóre uczelnie przyjmują kandydatów, nie posiadających jeszcze dyplomu. Odbywa się to, pod warunkiem uzyskania tytułu przed ukończeniem studiów podyplomowych.

Weekend-owo

Zazwyczaj czas trwania studiów to maksymalnie cztery miesiące. Okres ten jest uzależniony od  kierunku i ilości koniecznego do zrealizowania materiału. Zjazdy  odbywają się natomiast zazwyczaj co dwa tygodnie,  w sobotę i niedzielę.

Jest z czego wybierać

Uczelnie wyższe z roku na rok poszerzają ofertę studiów podyplomowych, dostosowując ją do zmieniających się wymogów współczesnego rynku oraz do potrzeb kandydatów.  Ze względu na swój uniwersalny charakter do najczęściej wybieranych kierunków   należą: marketing, zarządzanie oraz administracja.

Obecnie studia podyplomowe prowadzone są przez niemalże każdą uczelnię w Polsce. Dlatego warto przy wyborze jednej z nich, opierać się na rankingach oraz opiniach innych studentów. Sprawdzone uczelnie to szansa na poczucie dobrze zainwestowanych pieniędzy.

Za wiedzę się płaci

Ceny studiów podyplomowych zależą od uczelni oraz od konkretnego kierunku. Opłaty semestralne wahają się od kilkuset, do nawet kilku tysięcy złotych.  Przykładowo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu całe studia z zakresu decyzji menedżerkich kosztują 4300 złotych, natomiast na Uniwersytecie Warszawskim podobny kierunek i w takim samym czasie, kosztuje już 7100 złotych.  Różnice są ogromne, dlatego warto przed dokonaniem decyzji przejrzeć wszystkie ciekawe oferty i wybrać najbardziej optymalną do własnych potrzeb opcję.

Na koniec nie tak łatwo

Forma zaliczenia studiów podyplomowych bywa różna. Wszystko zależy od uczelni i wykładowców. Zazwyczaj jest to egzamin lub praca do wykonania. Niektóre kierunki wymagają napisania i obrony pracy dyplomowej.

Coraz popularniejszy w świecie model kształcenia się przez całe życie, pobudza potrzebę poszukiwania nowych możliwości rozwoju. Studia podyplomowe są obecnie najczęściej wybieraną metoda realizacji tych założeń. Niezależnie jednak od sposobu poszerzania umiejętności, trzeba mieć świadomość, że inwestycja w wiedzę jest najlepszym i najpewniejszym kapitałem na przyszłość.

~MP

Źródła: studenci.net | vistula.edu.pl | emta.pl | forbes.pl | kierunkistudiow.pl

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x