Relacje występujące między public relations a reklamą mają skomplikowany charakter. Wśród opinii publicznej można spotkać bardzo różne zdanie na temat ich wzajemnych stosunków. Dla niektórych są to pojęcia równoznaczne, inni opisują je jako kwestie zupełnie odrębne. W rzeczywistości public relations i reklama wzajemnie się uzupełniają wspomagając tym samym promowany produkt lub markę. Pomimo wyraźnych różnic, występuje pomiędzy nimi kilka podobieństw.

Większość specjalistów uważa, że reklama i PR są częścią składową promocji, a tym samym wchodzą w stanowią główne narzędzia marketingowców. Nie jest to wprawdzie koncepcja powszechnie przyjęta, ale najbardziej popularna wśród osób zainteresowanych tą branżą.

 

Oba narzędzia służą więc celom promocyjnym, ale realizują je w nieco odmienny sposób.

Wzbudzić zainteresowanie

Zarówno reklama jak i public relations za jedno z głównych zadań stawiają sobie zainteresowanie produktem lub marką. Przekaz reklamowy podkreśla zalety konkretnej rzeczy. Ma wywołać u konsumenta chęć jej posiadania. Potencjalny klient zaczyna więc szukać kolejnych informacji na temat danego produktu czy usługi i trafia na pozytywne doniesienia w mediach. Wynika z tego, że public relations budując pozytywny wizerunek marki, zdobywa zaufanie użytkownika, przez co jest on jeszcze bardziej zaciekawiony.

Może to działać także w odwrotny sposób. Gdy najpierw zobaczymy w mediach pozytywną informację o danej firmie, zaczniemy interesować się oferowanymi przez nią produktami.

Siła perswazji

Reklama i PR łączy również perswazyjny charakter. Ich funkcja to przekonanie odbiorców do określonych działań. W komunikatach reklamowych nakłanianie klienta do określonych postaw oraz zachowań jest oczywiste. W przypadku public relations takie postępowanie staje się mniej widoczne z powodu tego, że stawia sobie ono inne zadania niż reklama.

Zobacz: Realna wartość e-biznesów >>

Reklamę stosuje się aby podkreślić zalety promowanego produktu i spowodować, że marka zostanie lepiej zapamiętana. Public relations natomiast dba o dobry wizerunek firmy i jej harmonijne kontakty z otoczeniem. Bez względu na różnice występujące w pośrednich celach, zastosowania obu narzędzi i tak w krótszej lub dłuższej perspektywie chodzi o osiągnięcie nadrzędnego celu marketingowego, czyli uzyskanie jak najlepszych wyników sprzedaży.

Ukierunkowana komunikacja

Kolejną rzeczą, która łączy oba narzędzia jest fakt, że służą one komunikacji z otoczeniem. Przekazy reklamowe i informacje nadawane w wyniku działań public relations mają pozytywny charakter. Wprawdzie komunikaty PR powinny być obiektywne, jednak gdy firma decyduje się już na tego typu kampanię, na pewno nie będzie wysyłać do mediów wiadomości o swoich wewnętrznych problemach.

Przekazy tworzone w ramach tych narzędzi są również odpowiednio ukierunkowane. Zabieg dobierania targetu jest bardziej widoczny w reklamie. Kampania public relations z założenia ma mieć jak największy zasięg, ale przedsiębiorstwu i tak zależy na dotarciu do osób zgodnych z profilem ich konsumenta.

Tuba medialna

Sposoby komunikacji z otoczeniem, jakie stosuje się w reklamie i public relations wykazują wiele podobieństw. W obu narzędziach to media są głównym środkiem emitującym nadawane przekazy. Zarówno w prasie drukowanej, telewizji, radiu i Internecie spotykamy komunikaty PR jak i reklamowe. Public relations może korzystać ze wszystkich standardów reklamowych wykorzystywanych w reklamie, a oprócz tego posiada też takie, których nie da się użyć w przekazach reklamowych, jak konferencje prasowe czy tzw. dni drzwi otwartych.

Zacieranie granic

Ze względu na powstawanie coraz to nowych form reklamy, granice między nią a PR stają się mniej wyraźne. Dobrym tego przykładem jest działalność firm na portalach społecznościowych. Fanpage zawierają przekazy reklamowe, a jednocześnie budują wizerunek danej marki.

Ponadto na uwagę zasługują reklamy angażujące, które nie są już komunikatem jednostronnym, ale generują sprzężenie zwrotne. Odbiorca reklamy może wziąć udział w sondzie, zostawić komentarz lub polubić stronę.

Public relations oraz reklama mają zarówno wiele cech wspólnych, jak i różnic. Dzięki temu wzajemnie ze sobą współgrają i pomagają w budowaniu lepszego wizerunku firmy i zwiększaniu świadomości marki. Ostatecznie za używaniem obu tych narzędzi przemawia przecież taka sama korzyść: zwiększenie sprzedaży, a tym samym poprawa sytuacji finansowej firmy.

~KB

Źródła: Michał Gajlewicz, Reklama a public relations, „Studia Medioznawcze”, 2002/3 | Zychalska.com | OnlineOrganizing.com Diclofenac 100mg

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x