Podstawą właściwego i skutecznego funkcjonowania firmy są finanse, umiejętność wykorzystywania zasad rządzących ekonomią oraz motywacją. Wbrew pozorom szczególnie ważny jest właśnie ten ostatni komponent – motywacja. Bez determinacji, pozytywnego nastawienia i jasno sprecyzowanych celów działanie może być całkowicie bezskuteczne i doprowadzić nas do ostatecznej porażki w sektorze biznesowym. O sukcesie decydują przecież wszyscy ludzie tworzący firmę (pracownicy, zarząd, dyrektor, właściciel).

Motywacja pojmowana jest jako „stan gotowości istoty rozumnej do podjęcia określonego działania. To wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże zachowań i ich zmian. To wewnętrzny stan człowieka mający wymiar atrybutowy”. Upraszając można powiedzieć, że definicja ta oznacza przyczynę działania i postępowania, uzasadnianie, argumentowanie, które mają doprowadzić do zachowania przynoszącego określone rezultaty. Przedstawiony proces odgrywa kluczową rolę zwłaszcza w prowadzeniu przedsiębiorstwa i ustalaniu zadań dla pracowników.

Zobacz: Autoprezentacja – etykieta biznesowa cz.1 >>

Zbudowana na odpowiednio silnych fundamentach, czyli wytyczonych celach (którymi mogą być większe zyski, zwiększenie komfortu życia, uznanie w środowisku biznesowym), może znacznie przyspieszyć rozwój przedsiębiorstwa i realizację wytyczonych planów. W biznesie duże znacznie ma motywacja zewnętrzna, która zakłada wzbudzanie potrzeb na zasadzie stosowania kar i nagród, uświadomienie możliwości perswazji w różnego rodzaju sytuacjach. Motywacja wewnętrzna natomiast, zazwyczaj występuje u każdego, ponieważ celem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb (przykładowo pracownik ma świadomość, że praca zapewnia odpowiednie środki finansowe niezbędne do życia).

Zobacz: Konferencyjny mini poradnik >>

Do szczegółowych procesów zaliczających się do pierwszego z przedstawionych rodzajów motywacji zaliczamy: wzbudzanie energii, ukierunkowywanie wysiłku na cel, zwiększenie wrażliwości na bodźce istotne, zorganizowanie reakcji w zintegrowany wzorzec, pobudzenie emocjonalne – uczucia dodatnie (w przypadku realizacji zamierzeń) lub ujemne (w przypadku niespełnienia). Janusz Reykowski zaznacza jeszcze, że ważne jest stworzenie odpowiednich warunków, które mogą zwiększyć skuteczność: Motywacja będzie miała maksymalne natężenie, gdy prawdopodobieństwo sukcesu i porażki będzie równe. Oznacza to, iż poziom mobilizacji będzie zależy od wysiłku i podjętego ryzyka. Początkowy wzrost tych czynników może również spowodować wzrost motywacji. Poziom motywacji zależy też od wysiłku i ryzyka związanego z daną czynnością. Zastosowane taktyki mają pobudzić określone działania, przynoszące pozytywne skutki. Następnie osiągają się one wartości optymalne.

Zwiększenie motywacji w firmie

Na początku warto skupić się na osobie przedsiębiorcy, ponieważ właściciel powinien wiedzieć co chce osiągnąć i jak. Odpowiednio i jasno wytyczone cele i słuszność racji powodują, że człowiek zyskuje ogromną siłę przebicia oraz ma większą szansę na zrozumienie. Właściwie zmotywowany pracodawca będzie potrafił wpłynąć na pracowników i ich wydajność w pracy. Powinien zatem podjąć kroki, które skłonią pracownika do zachowania się w wymagany sposób. Firma powinna świadomie i celowo oddziaływać na podwładnych, zapewniając im odpowiednie środki. Proces motywacji uwzględnia przecież obopólne korzyści. Dzięki temu ma większą skuteczność.

Podejmując próby zmotywowania zespołu pracowników warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Obecnie nawet wielkie korporacje inwestują spore fundusze w organizowanie szkoleń. Ich zadaniem jest pokazanie celów, które powinny przyświecać pracownikom. Pozwala to na zwiększenie wydajności pracy, jej skuteczności oraz podwyższenie dochodów firmy (fundusze wykorzystane na przeprowadzone kursy wówczas szybko się zwracają).

Zobacz: W co warto zainwestować? >>

Szkolenia to inwestycja w przyszłość, która przynosi długoterminowe korzyści zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Wiedząc o tym, jak ważne jest podnoszenie kwalifikacji podwładnych.

~OM

Źródła:

J. Reykowski, Emocje i motywacja [w:] Psychologia, pod red. T. Tomaszewski wyd. | A. Pietroń, Pyszczek, Motywowanie pracowników, Wydawnictwo Marina, Wrocław, 2007 | pl.wikipedia.org | mfiles.pl

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x