Czas i miejsce: 4 grudnia 2012 r., Biuro Deloitte, Łódź.

Opis wydarzenia:

Ostatnich klika lat to okres wzmożonej aktywności Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Rozpoczęto kilka znaczących projektów, z których dwa – konsolidacja oraz wartość godziwa – zostały już sfinalizowane i wejdą w życie od 1 stycznia 2013 r.

Różne jest podejście do sposobu wdrożenia nowych standardów. Pierwsze dotyczące konsolidacji należy wdrożyć retrospektywnie, co oznacza konieczność przekształcania danych na 1 stycznia 2012 r. i za 2012 rok. Natomiast standard dotyczący wartości godziwej należy wdrożyć prospektywnie, co oznacza konieczność gromadzenia odpowiednich danych już od 1 stycznia 2013 r.

Oprócz wspomnianych powyżej od 1 stycznia 2013 r. wejdą w życie mniejsze zmiany, w szczególności znaczenie ma zmiana do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” odnośnie sposobu ujmowania programów określonych świadczeń np. świadczeń emerytalnych.

Nowe oraz zmienione MSSF / MSR są obecnie w trakcie zatwierdzania przez Unię Europejską. W przypadku standardów dotyczących konsolidacji możliwe jest, iż data obowiązkowego wejścia ich w życie na obszarze UE będzie ustalona dopiero na 1 stycznia 2014 r., jednakże z możliwością ich wcześniejszego, dobrowolnego zastosowania już od 1 stycznia 2013 r

Spotkanie będzie poruszać następujące kwestie:

  • Kontrola na nowo – co się zmienia? 
  • Co oznaczają ustalenia umowne i jak wpłyną na sprawozdania 
  • Zaangażowanie w inne jednostki – co trzeba ujawniać? 
  • Wartość godziwa inaczej określana 
  • Czy odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe trzeba liczyć na nowo?
Rejestracja na stronie: https://ssl.deloitte.pl/internauci/wydarzenie.php?kodwyd=qa4ck