Producenci systemów ociepleń deklarują dziś największy od czterech lat optymizm w ocenie kondycji swojej branży. Wskaźnik bieżącej koniunktury jest obecnie na poziomie +50 proc., wobec -13 proc. jesienią ubiegłego roku oraz -100 proc. dwa i trzy lata temu. Utrzymują się też notowane już w poprzednim pomiarze pozytywne opinie na temat ogólnego stanu budownictwa – wartość wskaźnika koniunktury także w tym przypadku wynosi +50 proc. Takie wyniki przyniosła ósma fala cyklicznego badania TNS Polska „Rynek ociepleń ścian zewnętrznych w Polsce” pod patronatem merytorycznym Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, realizowanego od października 2011 roku. Monitorowany w badaniu wskaźnik koniunktury to różnica pomiędzy udziałem pozytywnych i negatywnych ocen sytuacji w branży.

SSO_TNS_VIII_fala_wykres_1

Zdaniem producentów systemów ETICS, równie pomyślne są krótkoterminowe i długoterminowe prognozy – dla całej branży budowlanej i dla sektora ociepleń. W perspektywie 12 oraz 24 miesięcy wskaźniki koniunktury w obu przypadkach wynoszą +75 proc. Są zatem jeszcze lepsze niż diagnoza aktualnej kondycji rynku.

Porównanie trendów z dotychczasowych ośmiu fal ankiety TNS Polska dowodzi, że w prowadzonym od 2011 roku pomiarze po raz pierwszy zarówno oceny bieżącej sytuacji, jak i prognozy, tak wyraźnie zwyżkują.

Według analityków TNS Polska, na pozytywne nastroje w branży ociepleń zapewne ma wpływ ożywienie na rynku budownictwa mieszkaniowego. – Z opublikowanych w maju danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w okresie czterech miesięcy 2015 roku wzr

SSO_TNS_VIII_fala_wykres_2

osła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia, i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (odpowiednio 10,5 oraz 9,8 procent więcej niż w tym samym okresie 2014 roku). W kwietniu bieżącego roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 2,3 procent w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku. Natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano wzrost o 8,5 procent. Ponadto na korzystne prognozy mogą mieć wpływ dobre wskaźniki makroekonomiczne, niski poziom stóp procentowych, fundusze unijne na lata 2014-2020 czy program Mieszkanie dla Młodych – podkreśla koordynująca projekt Małgorzata Otworowska-Kubiak z TNS Polska.

Ekspertka TNS Polska dodaje, że pomimo większego niż wcześniej optymizmu, producenci ETICS nadal wskazują znaczące problemy, z jakimi zmaga się branża ogólnobudowlana i ociepleń. – Do barier rozwoju  polskiego budownictwa badani zaliczają głównie wprowadzenie rekomendacji S i T przez Komisję Nadzoru Finansowego i ograniczenia w dostępie do kredytów hipotecznych. Natomiast brak jasnych programów wsparcia procesu termomodernizacji czy prostych systemów pomocy dla inwestorów indywidualnych oraz trudności w uzyskaniu kredytów na termomodernizację i nadal niezadowalający poziom świadomości wykonawców dotyczący zalet stosowania kompletnego systemu ociepleń to czynniki ograniczające dalszy wzrost branży ociepleń – wymienia Otworowska-Kubiak.

Jacek Michalak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, potwierdza dobre nastroje wśród producentów systemów ETICS. – Niezależnie od ograniczeń, jakie dostrzegamy, Polska, pod względem ocieplonej powierzchni, pozostaje jednym z największych w Europie rynków. Różne źródła szacują jego wielkość na 35-40 mln metrów kwadratowych rocznie. Poza tym wiele okoliczności nam sprzyja. Obecnie równolegle z ocieplaniem nowych budynków o

dbywa się termomodernizacja starszych obiektów, co stwarza duże możliwości zwiększenia zasięgu naszej branży. Kolejne obszary wzrostu otwierają się dla nas w związku z rosnącymi wymaganiami w zakresie izolacji termicznej ścian. Nasz segment budownictwa ma przed sobą przyszłość zapewnia prezes Michalak.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x