Ostatnie lata upływają nam na doniesieniach o pogarszającym się stanie środowiska naturalnego i negatywnych tego konsekwencjach mających się potęgować w przyszłości. Ekolodzy alarmują , a wiele firm traktuje ochronę środowiska jako wyłącznie jeden z elementów tworzenia pozytywnego wizerunku marki. Czy słusznie? Czy zagadnienie ochrony środowiska w logistyce, a w szczególności w odniesieniu do rynku kurierskiego jest kwestią czysto abstrakcyjną?

Nie jest tajemnicą, że sektor transportowy jest warunkiem dynamicznego rozwoju gospodarki, ale również czynnikiem, który w najbardziej dotkliwy sposób oddziałuje na środowisko naturalne. Według raportu Stan Środowiska w Polsce-Sygnały 2011 opracowanym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska udział transportu w emisji gazów cieplarnianych zwiększył się dwukrotnie w stosunku do roku bazowego (1989r.) i wynosi obecnie 10,8%, z czego aż 95,6% stanowi transport drogowy. Stan alarmowy został osiągnięty już dawno temu, obecnie należy skupić się na projektowaniu działań mających na celu poprawę, a przynajmniej nie pogarszanie stanu emisji zanieczyszczeń. I tutaj pole do popisu mają firmy kurierskie, które przecież są w rzeczywisty sposób zaangażowane w tematykę.

DHL jako prekursor na polskim rynku wprowadził usługę zwaną DHL GOGREEN zapewniającą klientom redukcję emisji dwutlenku węgla podczas transportu przesyłek. Politykę prośrodowiskową z największym zaangażowaniem stosuje  również firma UPS. Na blogu firmowym, na którym regularnie zamieszcza nowinki branżowe i z działalności przedsiębiorstwa, można znaleźć mnóstwo informacji na temat ochrony środowiska przez całą firmę, jak i poszczególnych pracowników. Zainteresowanym klientom proponują też usługę Carbon Neutral działającą na podobnych zasadach do tej proponowanej przez DHL. UPS inwestuje również w przyjazne środowisku pojazdy. Napędzane alternatywnymi paliwami: skompresowanym gazem naturalnym, elektrycznością ,gazem płynnym, a także propanem. Podobnie GLS deklaruje zaangażowanie w ochronę środowiska definiując wskaźniki zmniejszające wykorzystanie zasobów naturalnych i optymalizację zarządzania odpadami. Oprócz tego większość firm kurierskich może poszczycić się posiadaniem lub działaniem w kierunku  wdrożenia Systemu ISO 14001 regulującego aspekty środowiskowe.

Jaki jest cel takich działań? Wszystkie te przedsięwzięcia dążą do poprawy wizerunku firmy i sprawiają, że klienci zdają sobie sprawę z pozytywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne mówi specjalista ds. marketingu i PR w firmie Sprintero.pl, brokera usług kurierskich. Brak wrażliwości na problemy ochrony środowiska w obecnych czasach jest złym posunięciem wizerunkowym, dającym konkurencji wyraźną przewagę również we wskaźnikach sprzedażowych. Coraz większa grupa klientów przejawia troskę o środowisko naturalne, interesując się tematem w odniesieniu do usług kurierskich.

Postawa proekologiczna jest w dzisiejszych czasach nie tylko wymagana, ale i bardzo modna – pytanie brzmi, czy klienci równie chętnie zapłacą więcej mając na uwadze dobro przyrody?

~Agnieszka Woźniak
Sprintero.pl

0 0 votes
Article Rating
1
0
Would love your thoughts, please comment.x