Podczas każdej pracy, nawet tej najbardziej absorbującej i przynoszącej satysfakcję, trzeba czasem zrobić sobie przerwę. Częstotliwość oraz jej długość uzależnione są od konkretnych przepisów i regulacji prawnych. Nieprzestrzeganie tych wytycznych może mieć dla przedsiębiorcy nieprzyjemne konsekwencje.

Każdemu pracownikowi, którego czasowy zakres pracy wynosi przynajmniej 6 godzin na dobę, przysługuje 15 minut płatnej przerwy. Reguła ta nie dotyczy osób wykonujących swoje zadania przy użyciu komputera. Im z kolei przysługuje 5 minut płatnej przerwy po każdej godzinie pracy.

Nieodpłatne wypady na miasto

Każdy pracodawca na prośbę pracowników ma prawo ustalić nieodpłatną przerwę podczas 8-godzinnego dnia pracy. Nie może być ona jednak dłuższa niż 60 minut. Każda kolejna przerwa przekraczająca ten czas jest już płatna. Podczas ustalonego czasu wolnego pracownicy mają prawo opuścić miejsce pracy i załatwić swoje osobiste sprawy. Nie ma konieczności określania konkretnej godziny przerwy. Wystarczy, że dana osoba wpisze się na listę wyjść lub poinformuje nas o swej nieobecności.

Prawo nie zabrania także zezwalania pracownikom wyjść, jeżeli zrezygnowaliśmy ze stosowania godzinnej przerwy. Warunkiem jest wykonanie wszystkich swoich obowiązków z odpowiednią starannością i zaangażowaniem oraz fakt, że mamy z tym do czynienia niezwykle rzadko.

Wypadki losowe

Zdarzają się sytuacje, gdy pracownik z powodu wypadków losowych jest zmuszony opuścić swoje stanowisko pracy (np. zalanie mieszkania). Zanim to zrobi, ma obowiązek poinformować pracodawcę o swoim wyjściu i jego powodach. Ten z kolei nie musi wypłacać wynagrodzenia za czas wyjścia. Usprawiedliwienie wyjścia z pracy w sprawach prywatnych może nastąpić wówczas, gdy nie wpływa to na jej efektywność.

Karmienie piersią

Zgodnie z art. 187. Kodeksu pracy każda kobieta karmiąca dziecko piersią i pracująca minimum 4 godziny zgodnie z dziennym grafikiem (jeżeli kobieta pracuje w równoważnym systemie pracy i jednego dnia pracuje 3 godziny, nie ma prawa do przerwy na karmienie), ma prawo do uzyskania jednej przerwy na karminie. Pracując więcej niż 6 godzin, może uzyskać dwie przerwy, które mogą być sumowane i wykorzystanie jednorazowo podczas jednego dnia pracy. Długość przerw jest uzależniona od ilości karmionych dzieci. Jeżeli jest to jedno dziecko – przysługuje jej 30 minut. Jeżeli dwoje – 45 minut. Oprócz przerw na karmienie kobiecie przysługują także inne, wyszczególnione w Kodeksie pracy przerwy. Przerw nie można jednak łączyć tak, aby umożliwiały wcześniejsze wyjście do domu.

Pojedynczo czy grupowo?

Według polskiego prawa pracodawca nie może zabronić swoim pracownikom wychodzenia na przerwę w grupie. Tzw. „wyjście na papieroska” może być jednak uregulowane wewnętrznym kodeksem firmy. Wiele przedsiębiorstw w celach wizerunkowych zawiera w umowach podpisywanych z pracownikami klauzulę, która zakazuje grupowego wychodzenia przed budynek firmy i palenia tam tytoniu. Ograniczenie wolności? Nie! Po prostu firma, przed którą stoi kilku ludzi zaciągających się papierosami, nie wygląda dobrze w oczach przychodzących do niej kontrahentów czy klientów.

Co na to prawo?

Przerwy w pracy regulowane przez polskie prawo:

  • art. 141, art. 281 pkt 5 Kodeksu pracy.
  • art. 95 § 3, art. 96 § 1a ustawy z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2001 r. nr 106, poz. 1148, ze zm.).
  • art. 11 pkt 8, art. 36 ust. 2 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2007 r. nr 89, poz. 589).

Wysokie kary

Za nieprzestrzeganie prawa w zakresie regulacji długości czasu przerw w naszej firmie możemy zapłacić kary w wysokości od 2000 zł do 30 000 zł. Stosowanie ponad godzinnej przerwy, która nie jest wlicza na do czasu pracy, zostało przez polskich prawodawców zakwalifikowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika. W przypadku kontroli inspektora PIP i nieprzyjęcia mandatu z tytułu owego wykroczenia, sprawa może zostać skierowana do sądu grodzkiego.

Każdy pracownik zasługuje na przerwę w pracy. Jest to czas niezbędny na spożycie posiłku, regenerację, relaks czy oderwanie się choćby na chwilę od zawodowych zajęć. W pracy spędzamy przecież przynajmniej 8 godzin dziennie. Warto sprawić, aby było nam tam przyjemnie.

~KW

__________

Źródła:

www.kadrywpraktyce.pl | lajfmajster.pl | praca.wp.pl | www.kadryonline.pl | www.zdrowie.med.pl

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x