Jeśli cierpisz na wadę wzroku i spędzasz przy komputerze przynajmniej połowę ośmiogodzinnego czasu pracy, przysługuje Ci refundacja zakupu okularów korekcyjnych. Czy pracodawca zawsze zobowiązany jest do zwrotu kosztów związanych z kupnem szkieł i oprawek? Jakie okulary podlegają kompensacie oraz kto o tym zadecyduje?

Podstawa prawna

Podstawę prawną dofinansowania okularów przez pracodawcę stanowi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973). Zwrot kosztów zakupu przysługuje tylko pracownikom spędzającym przy komputerze minimum 4 godziny na dobę. Wykaz takich stanowisk ustalany jest przez pracodawcę, a decyzję o konieczności używania szkieł korekcyjnych stwierdza lekarz zakładowy podczas okresowych badan profilaktycznych.

Dla kogo okulary?

Osoby ubiegające się o dofinansowanie na okulary muszą zgłosić pracodawcy potrzebę odbycia badania wzroku, otrzymać skierowanie do lekarza zakładowego.Następnie, jeśli w orzeczeniu lekarskim zostanie wyraźnie stwierdzona taka potrzeba, pracodawca powinien ponieść koszty związane z zapewnieniem pracownikowi danych okularów. Prawo do refundacji mają zarówno osoby stale zatrudnione, jak i stażyści oraz praktykanci, bądź pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin, ale jednorazowo spędzający 4 godziny przed ekranem monitora. Staż pracy nie ma znaczenia. Dość absurdalnie brzmi stwierdzenie, że okulary są własnością pracodawcy, jest ono jednak zawarte w ustawie. Pracodawca nie może jednak ustalać okresów na jaki pracownikowi przysługują okulary. Osobę decyzyjną w tej kwestii stanowi lekarz Medycyny Pracy. Tak sprawa przedstawia się od strony prawnej.

ZOBACZ: Przepis na sukces?>>

Niekoniecznie modne oprawki

Tematem dyskusyjnym jest wysokość dofinansowania, która nie została określona żadnymi przepisami prawnymi. Ze względu na bardzo dużą rozbieżność cenową dostępnych na rynku soczewek okularowych i oprawek, pracodawca może odmówić zwrotu pełnej kwoty jeśli uzna, że jest ona zbyt wysoka. Nie może odmówić jednak zakupu szkieł o parametrach wyznaczonych przez lekarza. Kwestią sporną mogą być tylko i wyłącznie oprawki. W praktyce najczęściej wyznaczana jest kwota odpowiadająca średniej cenie standardowych oprawek. U rożnych pracodawców może być ona inna, ale zawsze musi być określona w regulaminie pracy lub, jeśli regulamin nie jest tworzony, zostać ujęta w innym rozporządzeniu. Kwota ta musi być wpisana przy zakresie obowiązków pracodawcy bądź w części regulującej zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik może również stwierdzić (po wcześniejszej konsultacji z pracodawcą), że zgadza się na częściową refundację. Ze względu na walory estetyczne dobrowolnie poniesie część kosztów zakupu wybranej przez siebie oprawy. Pamiętać należy także, że podstawą do refundacji okularów jest tylko orzeczenie lekarza okulisty wydane w ramach badań Medycyny Pracy, badania prywatne mocy takiej nie mają.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Polskie prawo przychylnie traktuje osoby pracujące narażone podczas wykonywania czynności zawodowych na nabycie lub pogłębienie wady wzroku. Mają one pełną możliwość zdobycia refundacji. Istotne jest jednak dokładne wcześniejsze zapoznanie się z ustaleniami obowiązującymi w danej firmie. Warto również pamiętać, że każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom używającym w pracy komputerów przemiennej, nie obciążającej wzroku i wykonywanej w innej pozycji ciała pracy. Obowiązuje również co najmniej 5-cio minutowa przerwa po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora. Przerwa jest wliczona do czasu pracy.

~JH

Źródła:
www.prawo.egospodarka.pl
www.lekarzpracy.pl
ksiegowosc.infor.pl
0 0 votes
Article Rating
1
0
Would love your thoughts, please comment.x