Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) przyjęło do swego grona w bieżącym roku kolejnych osiem firm wytwarzających płyty styropianowe dla budownictwa.  Nowi członkowie PSPS to Albaterm Sp. z o.o., Arsanit Sp. z o.o., Izolbet Sp. z o.o., Oliver Group Sp. z o.o., Styrmann Sp. z o.o., Tyron Sp. z o.o. oraz Wytwórnia Styropianu Henryk Piotrowski. Stowarzyszenie zrzesza już 29 producentów styropianu budowlanego.

W ocenie prezesa Zarządu PSPS Kamila Kiejny, tak powszechny udział producentów styropianu w pracach Stowarzyszenia dowodzi, że, niezależnie od indywidualnych priorytetów biznesowych, branża dostrzega potrzebę współdziałania na rzecz jakości i zwalczania nieuczciwej konkurencji na polskim rynku budowlanym. – „W szóstym roku istnienia naszej organizacji możemy stwierdzić, jak owocne są podejmowane przez nas inicjatywy edukacyjne i starania o wyeliminowanie z rynku wyrobów nie spełniających kryteriów jakościowych. Skuteczna działalność PSPS nie byłaby możliwa bez determinacji i konsekwencji wspierających nas producentów.” – mówi prezes Kiejna.

Szef PSPS podkreśla, iż trwałość i efektywność termoizolacji fasad, dachów, podłóg i fundamentów budynku w dużym stopniu zależy od tego, czy styropian ma odpowiednie dla określonego zastosowania parametry. – „Tylko właściwie dobrany styropian gwarantuje, że inwestycja w ocieplenie szybko się zwróci, zmniejszając też na stałe koszty ogrzewania czy chłodzenia obiektu. Należy ponadto brać pod uwagę rosnące wymagania w zakresie izolacyjności termicznej. Nasze stowarzyszenie zaleca stosowanie nowoczesnych wyrobów o jak najlepszych właściwościach cieplnych, takich jak styropiany szare, dzięki którym można zaoszczędzić najwięcej energii.” – zaznacza prezes branżowej organizacji.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu reprezentuje następujące firmy: Albaterm, Arbet, Arsanit, Austrotherm, Dom-Styr, Ekobud, FWS, Genderka, Izolbet, Izoterm, Knauf Industries, Neotherm, NTB, Oliver Group, Paneltech, Polstyr, Piotrowski, Promax, Steinbacher Izoterm, Styr-Bud, Styrmann, Styrokon, Styropak, Styropian Plus, Styropmin, Styropoz, Swisspor,  Termex, Tyron.

Informacja o Polskim Stowarzyszeniu Producentów Styropianu (PSPS)

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, powołane w 2009 roku, zrzesza wiodących na polskim rynku producentów izolacyjnych płyt styropianowych stosowanych w budownictwie. Organizacja współtworzy normy techniczne i przepisy prawne dotyczące produkcji i zastosowań styropianu do termoizolacji w budownictwie. Stowarzyszenie współdziała z krajowymi i zagranicznymi organizacjami branży budowlanej, instytucjami naukowo-technicznymi, organami administracji państwowej i samorządowej na rzecz rozwoju produktów styropianowych oraz ich zastosowań. PSPS podejmuje liczne działania na rzecz jakości styropianu dla budownictwa na polskim rynku, wspiera i upowszechnia zasady uczciwej konkurencji oraz dobrych standardów na rynku budowlanym. Kluczową inicjatywą organizacji w tym zakresie jest pro konsumencki Program „Gwarantowany Styropian”, wdrożony w 2010 roku. Dalsze informacje: Producencistyropianu.pl, Gwarantowanystyropian.pl

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x