W dobie kryzysu firmy szukają coraz to nowych sposobów pozwalających na zminimalizowanie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednym z nich, który zyskuje ostatnio dużą popularność szczególnie wśród małych i średnich firm jest outsourcing.

Początkowo pojęcie to rozumiane było jako strategia zaopatrzenia, wykorzystywana głównie przez przedsiębiorstwa motoryzacyjne i polegała na rezygnacji z produkcji wszystkich samochodowych części na rzecz pozyskiwania ich od innych producentów. Dziś outsourcing to nowoczesna strategia zarządzania, której istotą jest przekazanie niestrategicznych działań przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej. Jakie są więc korzyści i wady takiego rozwiązania?

Niższe koszty…

Kluczowym czynnikiem, który powoduje, że tak wiele firm decyduje się na outsourcing jest możliwość minimalizacji kosztów. Oszczędności wynikają głównie z konieczności zatrudnienia mniejszej ilości pracowników. Dzięki temu przedsiębiorstwa wydają mniej pieniędzy nie tylko na wynagrodzenie, ale także świadczenia socjalne, ubezpieczenia, urlopy, zwiększanie kwalifikacji zawodowych personelu oraz utrzymanie stanowiska pracy związanego m.in. z zapewnieniem wymaganego sprzętu.

a wyższa wydajność

Dzięki outsourcingowi możemy skupić się na strategicznych celach firmy, ponieważ wszelkie poboczne zadania należą do obowiązków zewnętrznego wykonawcy. Powoduje to, że efektywność naszej pracy jest wyższa, co z kolei ma pozytywny wpływ na rynkową wartość przedsiębiorstwa.

Firma, której zlecamy część zadań pracuje dla nas wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba – nawet w weekendy. Jednocześnie przez zastosowanie outsourcingu menadżerowie nie muszą wykonywać rutynowych i czasochłonnych czynności związanych z administracją i mogą skupić się na działaniach aktywnie promujących produkt czy markę

Armia specjalistów

Kolejną zaletą płynącą z outsourcingu jest możliwość korzystania z usług większej ilości specjalistów, którzy z kolei mają dostęp do szerszych źródeł wiedzy. Stanowi to dla firmy rozwiązanie korzystne nie tylko pod względem jakości wykonywanej pracy, ale również jest sprzyjające finansowo.

Często bowiem zdarza się tak, że osobę ściśle wykwalifikowaną w danej dziedzinie potrzebujemy jedynie do danego projektu. Dzięki skorzystaniu z usług zewnętrznej firmy nie musimy więc zatrudniać jej na etat, co obniża koszty. To z kolei powoduje, że liczba współpracujących z nami specjalistów może być wyższa.

IT

Koszty związane z prowadzeniem firmy, pozwala nam zminimalizować także outsourcing IT. Dzięki skorzystaniu z takiej możliwości, nie musimy kupować całego pakietu oprogramowania. Współpraca z innymi firmami powoduje, że dostajemy dostęp tylko do potrzebnych nam narzędzi. Ułatwia to nam także dotarcie do najnowocześniejszych technologii i wykorzystania ich w swojej pracy.

Zobacz: Cloud computing – biznes w chmurach >>>

Ciemna strona

Outsourcing to jednak nie tylko minimalizacja kosztów, zwiększenie efektywności i dostęp do najnowocześniejszych technologii i specjalistów. Jak każdy model zarządzania ma także swoje wady.

Gdy przekazujemy zadania firmie zewnętrznej, powoduje to, że częściowo tracimy nad nimi kontrolę. Musimy jednak pamiętać, że to my odpowiadamy za ostateczny kształt projektu. Jeżeli więc przedsiębiorstwo, z którym współpracujemy nie będzie profesjonalnie wykonywać swoich zadań – my poniesiemy tego konsekwencje.

Zbyt wirtualnie

Przedsiębiorstwo, które posługuje się outsourcingiem ma charakter bardziej wirtualny, a jej zasoby są bardzo dynamiczne i mogą zmienić się w każdej chwili. Powoduje to, że obniżenie jakości usługi może odbyć się nawet bez naszej wiedzy. Jeśli w porę nie zorientujemy się, że firma nie spełnia oczekiwań, odczujemy to głównie finansowo, ale ucierpi na tym także nasz wizerunek.

Firma w częściach

Korzystanie z usług outsourcingowych w zbyt dużym zakresie może sprawić, że za bardzo rozdrobnimy naszą firmę. Jeżeli więc sektor, którym się zajmujemy nagle straci na wartości – może to sprawić, że zostaniemy w tyle za konkurencją.

Jednocześnie przez powierzenie części zadań innemu przedsiębiorstwu, ryzykujemy, że podobne usługi wykonują oni dla naszych biznesowych rywali. Usługi świadczone dla tej samej gałęzi będą więc na równym poziomie. Posiadanie własnych zasobów i korzystanie z nich może uczynić nas bardziej konkurencyjnymi.

Odpowiedzialny biznes?

Redukcja etatów wynikająca z outsourcingu jest na pewno zgodna z polityką finansową firmy, ale nie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Mniejsza ilość pracowników powoduje, że większa ilość osób pozostaje bez pracy. Postawa ukierunkowana wyłącznie na redukcję kosztów, z pewnością nie jest postępowaniem całkowicie zgodnym z kodeksem etycznym.

Jak sobie nie szkodzić?

Outsourcingu należy używać ze zdrowym rozsądkiem. Przede wszystkim trzeba zawsze sprawdzić firmy, z którymi rozpoczynamy współpracę. Powinno się również pamiętać, że oddelegowanie części zadań, nie oznacza rezygnacji ze sprawowania nad nimi kontroli. Tylko dzięki niej będziemy mogli mieć pewność, że wszystkie czynności, którymi nie zajmujemy się samodzielnie – zostaną wykonane zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

~KB

Źródła: OutsourcingPortal.pl | Lizard.pl | Firma.egospodarka.pl | Blog.dariusz.licznerski.pl

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x