Łatwiej jest przekraczać próg drzwi, które są już dla nas otwarte. Członkostwo w Unii Europejskiej daje nieograniczone możliwości poszerzania zasięgu swojej działalności na rynku innych krajów. Rozwijając przedsiębiorstwo warto zapomnieć o nieistniejących już granicach państw i otworzyć się na nowe możliwości. Horyzont wyznacza jedynie kres naszego widzenia, jednak dbając o rozwój firmy musimy patrzeć dalej, przekraczać bariery i nieustępliwie dążyć do wyznaczonych celów.

Pomocą dla odważnych przedsiębiorców chcących zdecydować się na przestąpienie granic Polski jest unijny program „Paszport do eksportu”, wspierający polskich przedsiębiorców chcących zaistnieć na rynku międzynarodowym.

Program ten oferuje dotacje w wysokości nawet 200 000 zł. Jednak, żeby ubiegać się o dofinansowanie, trzeba stworzyć plan rozwoju, który musi być przygotowany i zrealizowany w ciągu roku. Zgłaszać swoje pomysły mogą przedsiębiorstwa mające oddziały na terenie RP oraz osoby fizyczne zamieszkujące nasz kraj. Warunkiem jest również stopień udziału eksportu przedsiębiorstwa w całościowej sprzedaży w roku poprzedzającym rok, w którym wniosek został złożony i nie może przekraczać 30%. Za eksport uznawana jest także sprzedaż na rynkach krajów należących do Unii Europejskiej. Obrót firmy nie może przekraczać 50 mln EURO.

Zobacz: Polskie firmy toną jak Titanic >>

„Paszport do eksportu” jest projektem należącym do Programu Innowacyjna Gospodarka i ma służyć promocji polskich usług oraz produktów za granicą, oraz wspierać przedsiębiorstwa w rozpoczęciu samodzielnego działania na terenie innych krajów. Przedsięwzięcie to służyć ma również nawiązywaniu kontaktów biznesowych między polskimi przedsiębiorcami i przedsiębiorcami z innych krajów, tworzeniu relacji partnerskich oraz – w konsekwencji – umacnianiu polskiej gospodarki na terenie innych państw. Działaniami mającymi ułatwić realizację projektu jest między innymi udział w targach oraz wystawach. „Paszport do eksportu” jest programem kierowanym do małych i średnich firm (pomijając przedsiębiorstwa działające w branżach tj. łowiectwo, rybołówstwo, leśnictwo, rolnictwo oraz górnictwo). Wzięcie udziału w tym projekcie daje możliwość uzyskania dofinansowania zarówno na etap przygotowywania planu rozwoju eksportu jak i na jego realizację.

Podczas pierwszego etapu zawierającego planowanie i tworzenie zarysu dalszej działalności można otrzymać kapitał potrzebny do zakupu usług doradczych, dotyczących planu rozwoju eksportu. Zwrot, jaki otrzyma firma korzystająca z pomocy związanej z przygotowaniem Planu Rozwoju Eksportu, może wynieść aż 80% całkowitych kosztów tego przedsięwzięcia. Równocześnie grant nie może przekraczać 10 000 zł. Na przygotowanie takiego planu przewidziane jest pół roku, w ciągu którego musi on zostać stworzony.

Zobacz: Jak zaoszczędzić w firmie? >>

Następnie w drugiej fazie przedsiębiorca przekazuje dofinansowanie na zrealizowanie działań zawartych w planie eksportu. Pomoc finansowa na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu jest nie większa niż 50% wszystkich wydatków predestynowanych do objęcia wsparciem. Kwota ta nie może przekraczać 200 000 zł. Do środków służących realizacji planu zalicza się uczestnictwo w wystawach i targach organizowanych na terenie innych państw, udział w misjach gospodarczych, tworzenie relacji biznesowych i pozyskiwanie kontrahentów, gromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu na rynek zagraniczny oraz doradztwo dotyczące zarówno finansowania procesów eksportowych jak i wszelka działalność związana z funkcjonowaniem eksportu oraz dotycząca promocji danego przedsiębiorstwa poza granicami kraju. Realizacja tych działań powinna zostać wykonana w przeciągu dwóch lat.

Zobacz: Co kiedyś kupowaliśmy za 6 złotych? >>

Wnioski o dofinansowania z projektu„Paszport do eksportu” należy składać w Regionalnych Instytucjach Finansujących. Terminy naborów wniosków do Programu Innowacyjna Gospodarka Działania 6.1 „Paszport do eksportu” w 2012 roku:

X nabór wniosków: 07- 25 maja 2012

XI nabór: 02- 20 lipca 2012

XII nabór: 29 października- 16 listopada 2012

~MK

Źródła:
www.paszportdoeksportu.pl | www.shout.pl
0 0 votes
Article Rating
3
0
Would love your thoughts, please comment.x