Dla osób zupełnie nieznających się na marketingu public relations oraz reklama to pojęcia równoznaczne. Uważają, że jedno i drugie oznacza wyłącznie promocję produktu. Nic jednak bardziej mylnego. Przekazy reklamowe i PR są wprawdzie ze sobą spokrewnione, ale występują między nimi znaczące różnice, nadające każdemu z tych zjawisk odmienny charakter.

Public relations oznacza przede wszystkim działania, poprzez które tworzy się wizerunek przedsiębiorstwa. Najważniejsze przy ich wykonywaniu jest osiągnięcie długoterminowego celu, czyli pozytywnego odbierania firmy przez otoczenie. Reklama natomiast pozostaje nastawiona na natychmiastowy efekt, który oznacza szybki wzrost sprzedaży, a tym samym zwiększenie zysków.

Różnica w cenie

Działania reklamowe i public relations są odmienne przede wszystkim pod względem nakładów finansowych, jakie musimy na nie przeznaczyć. Pierwszy typ przekazu zawsze ma formę płatną. Jego koszt jest wysoki, ponieważ najpierw płacimy firmie zewnętrznej za przygotowanie reklamy, a później mediom za jej emisję. PR to rozwiązanie dużo tańsze. W jego przypadku komunikaty pojawiające się w prasie czy telewizji są darmowe. Jedyny koszt, jaki ponosimy, to wynagrodzenie dla specjalistów za spowodowanie, że nadawane przez nas wiadomości pojawią się w środkach masowego przekazu.

Głos sprzedającego a głos mediów

W przekazie reklamowym nadawca jest bezpośredni i z powodzeniem możemy utożsamić go ze sprzedającym. Komunikacja odbywa się w sposób jednostronny. Sprzężenie zwrotne nie ma tutaj żadnego znaczenia. Inaczej jest w przypadku public relations. W tym przypadku często nie znamy rzeczywistego nadawcy. Wydaje się, że są nimi media, ale tak naprawdę pośredniczą one jedynie między przedsiębiorstwem, a odbiorcami. Otrzymanie komunikatu zwrotnego stanowi jeden z celów public relations.

Przekazy kontrolowane

Ze względu na to, że reklama to przekaz płatny, tworzony przez sprzedającego, sposób jej umieszczania w mediach jest ściśle kontrolowany przez nadawcę. Zamieszczone w niej dane są często przedstawiane z korzyścią dla danej instytucji. Chodzi tu głównie o przekonanie potencjalnych konsumentów do użyteczności produktu. Jednak z powodu jawnej stronniczości komunikatu, nie jest on dla odbiorców wiarygodny.

Zobacz: Realna wartość e-biznesów >>

W przypadku PR-u przekaz przybiera formę niekontrolowaną przez rzeczywistego nadawcę. Nie ma on wpływu na ostateczny kształt komunikatów pojawiających się w mediach. Jego głównym celem jest zaprezentowanie opinii społecznej pozytywnych działań firmy. W zamian za utratę kontroli nad pojawiającymi się w prasie wiadomościami public relations zyskuje na wiarygodności i buduje pozytywne wrażenie marki.

Nierzetelność kontra obiektywizm

Głównym założeniem reklamy jest nakłonienie do zakupu oraz sprzedaż konkretnego wyrobu. Podkreśla ona konkretne cechy towaru, przez to sprawia wrażenie wybiórczej. Działania public relations koncentrują się natomiast na kształtowaniu opinii publicznej oraz kreowaniu i wzmacnianiu wizerunku. Przekaz emitowany w mediach jest pełny, ponieważ zdarza się, że ukazuje słabe strony firmy.

Jak zmierzyć skuteczność?

Kryterium oceny skuteczności kampanii reklamowej to wzrost sprzedaży promowanego przez nią produktu. W przypadku public relations efekt mierzy się za pomocą poziomu zaufania ludzi do organizacji oraz jej czytelny i pozytywny odbiór.

Zobacz: Miara sukcesu – atrakcyjność firmy na rynku pracy >>

Różne sposoby sprawdzania efektywności działań, sprawiają, że skuteczność reklamy jest bardzo łatwa do zmierzenia, a określenie jej w kampanii pr-owej sprawia problem. Można zrobić to częściowo za pomocą ilości pozytywnych informacji pojawiających się w mediach, ale nie jest to obraz całościowy.

Sztuka i praca

Mnogość form reklamowych sprawia, że zaczyna ona stawać się sztuką. Powstają coraz to nowe festiwale reklamy, a kreatywność w takich przekazach zdecydowanie góruje nad treścią. Inaczej jest w przypadku public relations, w którym przeważają konsekwentne i często żmudne działania, o wiele mniej efektowne niż reklama. Forma nie może zdominować zawartej w przekazie wiadomości.

Uzupełnienie

Public relations i reklama działają na odmiennych prawach. Mimo tego stanowią swoje doskonałe uzupełnienie. PR kreuje pozytywny wizerunek firmy, a dzięki temu konsumenci chętniej kupują oferowane przez nią produkty, nakłonieni dodatkowo przez kolorowy przekaz reklamowy. Reklama więc w sposób bezpośredni, a public relations pośredni, wpiera sprzedaż, co w efekcie pozytywnie wpływa na ekonomiczną sytuację firmy i pomaga jej przetrwać wśród konkurencji.

~KB

Źródła: EPR.pl | StartPR.blox.pl

 

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x