Czas i miejsce: 7 grudnia 2012 r., Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych.

Opis wydarzenia: 

Zapraszamy do udziału w konferencji, której celem jest:

  • Promowanie zasad społecznej odpowiedzialności w oparciu o międzynarodową normę w zakresie społecznej odpowiedzialności ISO 26000
  • Edukacja zarządzających firmami w dziedzinie społecznej odpowiedzialności
  • Stworzenie platformy wymiany praktyk w zakresie realizacji normy ISO 26000
  • Praktyczne podejście do wdrażania zasad CSR w firmach.

Misją wydarzenia jest wzmacnianie kapitału społecznego poprzez edukację małego i średniego biznesu w zakresie jego społecznej odpowiedzialności oraz promocję idei zrównoważonego rozwoju. Patronat nad cyklem konferencji objęło Ministerstwo Skarbu Państwa.

„Jak pokazał zrealizowany na zlecenie PARP raport oceniający stan wdrażania standardów CSR zgodnych z normą ISO 26000, jest na tym polu bardzo wiele do zrobienia – ponad 50% firm nie spełnia podstawowych wymogów prawa w zakresie CSR. Niezbędne jest więc pilne podjęcie działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do sektora przedsiębiorstw, które pomogą zmienić ten stan rzeczy i uczynić polski biznes bardziej prospołecznym i prośrodowiskowym. Projekt w pełni wpisuje się w ten cel.” – powiedział Rafał Baniak, Wiceminister Skarbu Państwa o cyklu konferencji „Rozwój odpowiedzialnego biznesu”.

Więcej informacji: http://konferencje.pb.pl/konferencja/609,rozwoj-odpowiedzialnego-biznesu