Małe i średnie przedsiębiorstwa zazwyczaj podchodzą do społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) w sposób intuicyjny i mało formalny. Zdarza się, iż mają obawy związane z wdrażaniem praktyk CSR z uwagi na przekonanie o swoim braku kompetencji w tej dziedzinie lub konieczności ponoszenia znacznych nakładów organizacyjnych i finansowych.

Akademia CSR „Rozwój odpowiedzialnego biznesu” to inicjatywa wspierająca mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w przezwyciężaniu barier towarzyszących rozwojowi społecznej odpowiedzialności. Zachęcająca je do czerpania z najlepszych wzorców i dostępnych rozwiązań w celu udoskonalenia istniejącego lub zbudowania nowego modelu zarządzania firmą, zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności.

GDZIE: Restauracja Przystań, ul Żeglarska 3, Olsztyn

KIEDY: 14.11.2013

KOSZT: Konferencja bezpłatna

Więcej informacji: TUTAJ

Źródło: konferencje.pb.pl