Activity Based Costing

ABC – Activity Based Costing jest metodą pomiaru i kalkulacji kosztów. Koncepcja rachunkowości zarządczej, według której koszty pośrednie rozlicza się w oparciu o działania i procesy generujące te koszty.