Afiliacja

Afiliacja – oznacza nawiązanie i podtrzymywanie dobrych relacji oraz współdziałanie podejmowane przez jednostkę, grupę lub organizację z innymi podmiotami. W sferze marketingu internetowego jest to rozpoczęcie współpracy z jedną albo kilkoma sieciami afiliacyjnymi w celu optymalizacji efektów kampanii czy też dobrego wykorzystania powierzchni reklamowej.

Najbardziej charakterystycznymi formami reklamy, które funkcjonują w ramach afiliacji są banery, linki i kupony zniżkowe. Zaletą tego typu działań jest łatwość zmierzenia efektów kampanii.

Opłatę za współpracę z sieciami afiliacyjnymi można rozliczać na kilka sposobów:

  • CPC – cost per click – opłata zostaje naliczona za każde kliknięcie w reklamę

  • CPA – cost per action – opłata jest naliczana za konkretne działanie, np. pobranie pliku

  • CPS – cost per sale – opłata jest naliczana na podstawie sprzedaży

  • CPL – cost per lead – opłata naliczana za wypełniony formularz rejestracyjny

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x