Akcjonariusz

Akcjonariusz – to posiadacz miniumum jednej akcji spółki akcyjnej. Jest to osoba, która wpisana została do księgi akcyjnej lub jest w posiadaniu akcji na okaziciela. Akcjonariusz posiada prawa majątkowe oraz prawa korporacyjne. Pirwsze z nich to prawo do dywidendy, prawo do akcji nowej emisji oraz do części majątku w przypadku likwidacji spółki. Prawa korporacyjne posiadacza akcji sprowadzają przede wszystkim do uczestnictwa  w spółce akcyjnej oraz Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x