Akredytywa

Akredytywa – to bezgotówkowa forma rozliczeń krajowych i zagranicznych stosowana w transakcjach pomiędzy firmami. Jest to instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu stosowany najczęściej, gdy zawierane są nowe stosunki handlowe (nowi partnerzy lub nowe rynki) oraz gdy strony nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu. Akredytywa stanowi pisemne zobowiązanie banku importera do wypłacenia wskazanemu eskporterowi określonej kwoty w określonym terminie (warunkiem jest dostarczenie przez eksportera do banku pośredniczącego odpowiednich dokumentów). Zleceniodawcą w otwieraniu akredytywy jest importer. Zleca on bankowi taką usługę w celu zrealizowania płatności za produkt bądź usługę. Eksporter otrzymuje zapłatę w momencie wywiązania się z kontraktu handlowego.


Źródło: http://www.findict.pl/slownik/akredytywa

Akredytywa – to instrument finansowy, który ułatwia bezgotówkowe rozliczenie międzynarodowych transakcji handlowych. Dokument zabezpiecza interesy obu stron porozumienia i jest realizowany za pośrednictwem banku. Stosuje się go w transakcjach „podwyższonego ryzyka”.

Akredytywa polega na pisemnym zobowiązaniu banku kupującego lub importera wobec beneficjenta akredytywy czyli sprzedającego albo eksportera do wypłaty określonej kwoty za dokumenty przedstawiane w ramach akredytywy. Pieniądze dostaje on w momencie, gdy przedstawi dane świadczące o tym, że usługa została wykonana lub produkty wysłane.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x